Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Okullarda da işyerleri gibi uygulanması zorunlu olan iş sağlığı ve
güvenliği unsurları vardır. Özellikle en değerli varlıklarımız olan
çocuklarımızı neredeyse bütün gün okullara teslim ediyoruz ve okullarda 
iş sağlığı ve güvenliği önlemleri tam olarak uygulanıyor mu ?
Öğrenciler dışında okul içerisinde çalışanlarda aynı risk kategorisinin
içine giriyor. Tam olarak iş sağlığı ve güvenliği hakkında öğrenciler ve
çalışanlar bilinçlendirilmeli ve olası bir tehlikeye hazır hale
getirilmelidirler.

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu, sadece iş yerleri için değil okullar için de hükümler içeriyor.
İşveren sıfatıyla okul müdürleri, çalışan ve hizmet veren sıfatıyla
öğretmenler kanun ve yönetmeliklerindeki hususları uygulamakla
zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği ISG uygulamalarının okullar
açısından yeni bir iş yükü oluşturmakla birlikte sağlık-güvenlik
boyutunu ön plana çıkartacağı anlaşılıyor.
Gün içerisinde okullarda iş sağlığı ve güvenliğine aykırı pek çok
durumla karşılaşabiliyoruz bunlardan en sık görülen iş kazaları Fiziksel
olarak elle bir nesne taşımak vücuda direk olarak kuvvet uygulamanız
anlamına gelir. Bu durum olası bir kazayla karşı karşıya kalabilme
ihtimali arttırır. Güvenliği tek tehdit eden unsur ağır bir nesne
kaldırmak değildir aynı zamanda nesneleri kaldırma, itme, çekme, tutma,
indirme,fırlatma, taşıma, yazma, temizleme gibi eylemlerde okullarda gün
içerisinde bol miktarda gerçekleştirilen eylemler. Okullarda iş sağlığı
ve güvenliği kapsamında gerekli önlemler alınmazsa bu eylemler
dikkatsizce gerçekleştirildiğinde sonuç olarak ağır hasarlara sebep
olabilir.

İş sağlığı ve güvenliği unsurunu tehdit eden faktörlerin tespiti için
öncellikle risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Acil durum eylem
planı, korunma, tahliye gibi durumlarda Öğrencilerin ve çalışanların ani
bir olayda nasıl davranması gerektiğini bilmeli ve olası olaylara karşı
bilinçlendirilmelidirler. Bu nedenle okulda acil durum eylem planı
oluşturulmalıdır. İş güvenliği uzmanı belirleyeceği zamanlarda okulda
yangın tatbikat yaptırarak uygulamalı şekilde okul içinde bilinçlendirme
sağlamalıdır. İşyeri hekimi, öğrenciler, öğretmenler olmak üzere okul
içinde olası sağlık durumlarını kontrol etmekle ayrıca, okul hizmet
yetkililerinin (yemekhane çalışanları) hijyen ve sağlık kontrollerinden
sorumludur. Okul içinde acil durum sırasında acil durum eylem planı
gözeterek, ekiplerin kurulması ve bu ekiplere yangın eğitimi, ilk yardım
eğitimi gibi temel eğitimlerin verilerek sorumluluk üstlenmesi
sağlanmalıdır.

Özellikle okul tamiratları ve periyodik bakımlarının tam
yapılamaması. Alt iş verenlerden sağlanan yemek, servis, kantin gibi
hizmetlerin okul yönetiminin kontrol ve denetminden geçmemesi okullarda
iş sağlığı ve güvenliği açısından en büyük ihmaller arasında bulunuyor.
Ancak bu konu çok önemli olup oluşacak olan herhangi bir iş kazasında
okul yönetimi ve okul aile birliği sorumlu tutulabilmektedir. Tüm okul
yöneticilerinin bu konuya özel önem göstermesi ve önlem alması şarttır.
Bir okul müdürü çatı tamiratı yapan kişinin çatıdan düşerek iş kazası
sonucu ölmesi sebebiyle sorumlu tutulacaktır. Yemekleri hazırlayan
kişinin veya güvenlik görevlisinin bu konuda gerekli evraklarının
olmaması sebebi ile öğrencilerin başına geleceklerden sorumlu
tutulabileceklerdir.

OSGB hizmetleri arasında bilinçlenmenin en fazla önemli olduğu
yerlerden biri olan okullarda, EFOR OSGB uzman kadrosu ile birlikte
bilinçlendirme faaliyetlerine de fazlası ile değer vermektedir. İstanbul
OSGB, bütün okullar için düzenlenmesi gereken risk değerlendirme, acil
durum ekiplerinin oluşturulması, İSG panosunun ve çalışma planının
hazırlanması gibi zorunlu olan hususlarda da okul ile birlikte çalışarak
gerekli işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir.

Okullarda İş Güvenliği Yönetmeliği

Okullar genel olarak çok kalabalık alanlar olduğu için okul içi ve
okul dışı olmak üzere bir çok risk unsuru ile karşı karşıya kalabilir.
Bakanlık tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre 50 kişiden fazla
öğretmen ve personelin görev alacağı okullarda iş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimi görev almak zorundadır. Okulun mimari yapısına bağlı
olarak risk değerlendirmesinin yapılması da şarttır. Acil çıkış
kapılarının ve acil çıkış levhalarının hazırlanması, kontrol
listelerinin yapılması en önemli görev ve sorumluluklardandır. Yangın
tedbirleri, okul elektrik tesisatı, ortak kullanım alanlarından olan
tuvaletlerin kullanım koşulları gibi birçok durum tek tek ele alınmalı,
uygunsuzluk halinde uygun hale getirilmelidir. İş güvenliği uzmanı ve
okul içi yönetiminin sürekli iletişim halinde olarak olası durumlardan
anında haberdar olunması da oldukça önemlidir.