Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri

Hizmetlerin daha seri bir şekilde her yere ulaştırılabilmesi amacıyla verilen mobil hizmetler anlayışına iş güvenliği firmaları da mobil sağlık hizmetleri ile uyum sağlamaktadır.

Birden fazla işyerinden sorumlu olunduğu için her yere hizmetin aynı hızda ve kalitede ulaşması bu sayede mümkün olmaktadır.

mobil saglik araci
mobil saglik aracı 2

Mobil sağlık hizmetleri çalışanların sağlık taramalarının ve işyeri kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağladığı ve üretimi engellemediği için ideal bir çalışma şeklidir. İşyeri temsilcilerinin bu hizmet ile personeline izin vermeye gerek duymadan çoğu taramayı bitirebilmektedir. Bu tarama sırasında elde edilen örnekler ve veriler incelemeye-analize gönderilip sonuçlar rapor haline getirilmekte ve hem işyeri ile paylaşılmakta hem de işyeri hekiminin dosyasında bulunmaktadır.

Yapılacak denetimlerde rutin sağlık kontrolleri kesinlikle taviz verilmeyen bir şekilde incelenmektedir. Bu yüzden mobil olsun veya olmasın sağlık taramalarının ve periyodik muayenelerin ihmal edilmemesi önemlidir.

Mobil sağlık hizmetleri nedir?

İş güvenliği ve işyeri hekimliği alanında önemli yer kaplayan mobil sağlık hizmetleri nedir, işverenin yükümlülükleri ve işyeri hekiminin sorumlulukları nelerdir konuları her işveren-çalışan-isg uzmanı-işyeri hekimi dörtlüsünün mutlaka bilmesi gereken konulardır.

İşyerlerinden faaliyetlerine devam eden çalışanların, mobil bir araç vasıtasıyla, periyodik muayenelerinin yapılmasına olanak sağlayacak tahlillerinin alınması felsefesiyle hareket eden, ayağa götürülen sağlık hizmeti mobil sağlık hizmetleri olarak adlandırılmaktadır.

Bu sağlık hizmetleri kapsamında kanunlarda belirtilen sağlık muayeneleri ve tahlilleri gerçekleştirilmektedir. Bunu yapan hekim ve diğer sağlık görevlileri işyeri hekimliği bünyesinde görevlendirilen personellerdir. Bu şekilde görevlendirilmek için belirli eğitimlerden geçmek gerekmektedir.

Mobil sağlık taraması nedir?

gezici isg araci

İş Güvenliği çerçevesinde ele alınan diğer bir önemli konu da mobil sağlık taraması nedir, kimler yapar konusudur. Mobilize edilmiş bir araçla işyerlerini ziyaret edip, yönetmeliklerde belirtilen tahlil ve incelemelerin yerinde yapılması mobil sağlık taraması olarak geçmektedir.

Mobil sağlık taramasında fizyolojik testler ve laboratuar testlerinden mobil araçta mümkün olanlar yapılmaktadır. Daha kapsamlı inceleme gerektiren testler ise bir sağlık kuruluşunda yaptırılmakta ve sonuçlar işyeri ile paylaşılmaktadır.

Mobil sağlık taraması kapsamında sunulan hizmet sonrası sağlık durumunda risk görülen çalışanların hızlı bir şekilde tedavi sürecine girmesi sağlanırken, işyeri tarafından da izinli olmasına vesile olunmaktadır. İş sağlığı için en önemli şeylerden biri de çalışanların sağlığıdır.

Bu taramalar sonucunda işyerinde çalışmak için gerekli olan göz muayenesi, koruyucu aşılar, EKG, kan grubu, idrarda fenol ve kurşun, tam kan ve tam idrar, portor muayenesi, odyometri, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu düzenlenmektedir. Problemli durumlarda hızlı bir şekilde işyeri ile bağlantı kurulmakta ve sağlık açısından risk olabilecek etmenlerin ortadan kaldırılması, çalışanların tedavisinin yaptırılması ve iş sağlığının korunması gerekir.

Mobil Sağlık Aracı Hangi Testleri Yapar?

Mobil sağlık hizmetleri firmamız tarafından istediğiniz gün ve saatlerde işyerinize gelerek çalışanlarınızın sağlık kontrolleri gerçekleştirilir.

Mobil sağlık hizmeti ile hem çalışanlarınızın sağlığını kontrol ettiriri hem de iş gücü kaybını önlersiniz.

Mobil sağlık aracı tam donanımlı olup, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) onaylıdır.

Yetkin sağlık personelimiz tarafından sağlık taramaları gerçekleştirilir. Yapılan testler uzman hekimlerimiz tarafından kontrol edildikten sonra sonuçlar işyerinize gönderilir.

İşyeri hekimliği hizmeti verdiğimiz firmaların raporları işyeri hekimimiz tarafından incelenerek sağlık kontrolleri yapılır.

 

Sağlık taraması olarak;

PA Akciğer Grafisi

Odyometri

Hemogram

İdrar Tahlili

AST- ALT-ÜRE-CREATİNİN

Kan Grubu Tayini

Tetanoz Aşısı

EKG

Göz Muayenesi

Diğer Tetkik Detayları

Test Kodu           Test Adı

8029941              Acenocoumarol

8200301              Acetaminophen (Paracetamol)

8040002              ACTH Stimülasyon Testi (Kortizol)

8040005              ACTH Stimülasyon Testi (Kortizol ve 17-alfa-OH Progesteron)

8040006              ACTH Stimülasyon Testi (Kortizol, 17-alfa-hidroksiprogesteron ve DHEA-S)

8040003              ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)

8779934              Actinomyces DNA (PCR), Balgam

8780169              Actinomyces DNA (PCR), Biyolojik Sıvı

8780051              Actinomyces DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj

8780170              Actinomyces DNA (PCR), Diğer Örnekler

8779935              Actinomyces DNA (PCR), Doku

8779936              Actinomyces DNA (PCR), Kültür Plağı

8779937              Actinomyces DNA (PCR), PÜY

8779938              Actinomyces DNA (PCR), Transtrakeal Aspirat

8779939              Actinomyces DNA (PCR), Vaginal Akıntı

8634101              Adacık Hücre Antikoru (ICA)

8499920              Adalimumab, Serum

8524002              ADAM TS 13 (von Willebrand Factor Splitting Protease)

8730102              Adenovirus Antijeni , Gaita

8730103              Adenovirus Antijeni, Solunum yolu örnekleri

8660303              Adenovirus Antikoru, IgA

8660306              Adenovirus Antikoru, IgM

8779940              Adenovirus DNA (PCR), Balgam

8780167              Adenovirus DNA (PCR), Biyolojik Sıvı

8660304              Adenovirus DNA (PCR), BOS

8779941              Adenovirus DNA (PCR), Bronkoalveolar Lavaj

8780168              Adenovirus DNA (PCR), Diğer Örnekler

8779942              Adenovirus DNA (PCR), Gaita

8779943              Adenovirus DNA (PCR), İdrar

8779944              Adenovirus DNA (PCR), Nazofarinks Sürüntü

8779945              Adenovirus DNA (PCR), Plazma

9519911              Adenozin deaminaz (ADA), BOS

8203603              Adenozin deaminaz (ADA), Eritrosit

9519913              Adenozin deaminaz (ADA), Perikard Sıvısı

9519915              Adenozin deaminaz (ADA), Periton Sıvısı

9519912              Adenozin deaminaz (ADA), Plevra Sıvısı

9519914              Adenozin deaminaz (ADA), Serum

9519916              Adenozin deaminaz (ADA), Sinoviyal Sıvı

8636116              Adezyon Molekülleri (Flow cytometry)

8352018              Adiponektin

8625611              Adrenal Korteks Antikoru

8238402              Adrenalin (Epinefrin)

8238403              Adrenalin (Epinefrin), İdrar

8202401              Adrenokortikotropik hormon (ACTH)

8392130              Ailesel Adenomatöz Polipozis (FAP) APC ve MUTYH Gen Analizi

8392353              Ailesel Fruktoz İntoleransı Aldolaz B (ALDOB) Delesyon/Duplikasyon Analizi

8389909              Ailesel Fruktoz İntoleransı Aldolaz B (ALDOB) Gen Analizi

8392133              Ailesel Hiperkolesterolemi (ADH) Paneli

8389282              Ailesel Transthyretin Amiloidozu TTR Geni Analizi

8389600              Ailevi Akdeniz ateşi (AAA,FMF ) MEFV Gen Analizi

8392107              Akciğer Aspergillosisi Spesifik Ig G antikoru

8392142              Akondroplazi hastalığı FGFR3 Gen Analizi

8392161              Akondroplazi Hastalığı FGFR3 Gen Analizi,Prenatal

8389616              Akondroplazi Hastalığı FGFR3 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8392159              Akondroplazi Hastalığı FGFR3 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi, Prenatal

8530701              Aktive Protein-C Rezistansı oranı (n-APC oranı)

8392343              Akut İntermitan Porfiri, HMBS Gen Analizi

8389988              Akut Miyeloid Lösemi (AML) CEBPA Gen Analizi

8446001              Alanin Aminotransferaz (ALT)

8204001              Albumin

8204201              Albumin, Biyolojik Sıvı

8204202              Albumin, BOS

8204210              Albumin, Gaita

8392513              Albuterol (Salbutamol), Serum

8208501              Aldolaz

8208801              Aldosteron

8208802              Aldosteron, İdrar

8208803              Aldosteron/Renin, Direkt Oranı

8210502              Alfa fetoprotein (AFP)

8265708              Alfa Galaktosidaz, Lökosit

8389815              Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Gen Analizi

8392149              Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8210601              Alfa-fetoprotein (AFP), Amniyotik Sıvı

8210504              Alfa-fetoprotein (AFP), Maternal Serum

8265698              Alfa-Fukosidaz, Lökosit

8265711              Alfa-Glukosidaz, Lökosit

8265712              Alfa-Glukosidaz,Semen

8265709              Alfa-Hidroksi Bütirat Dehidrogenaz (HBDH)

8265697              Alfa-Iduronidaz, Lökosit

8265699              Alfa-mannosidaz,Lökosit

9519906              Alfa-Subunit, TSH

8210301              Alfa-1-antitripsin

8210302              Alfa-1-antitripsin, Gaita

8389902              Alfa1-Antitripsin Genotiplemesi

8210303              Alfa-1-antitripsin,Fenotiplendirme

8530003              Alfa-1-Mikroglobin

8541001              Alfa-2-Antiplazmin Aktivitesi

8530002              Alfa-2-Makroglobin

8407501              Alkalen Fosfataz (ALP)

8408001              Alkalen Fosfataz, İzoenzim Elektroforezi

8407802              Alkalen Fosfataz, Kemik İzoenzimi

8407803              Alkalen Fosfataz, Plasenta İzoenzimi

8392129              Alport Sendromu COL4A3, COL4A4, COL4A5 Gen Analizi

8017202              Altın, İdrar

8017201              Altın, Serum

8210801              Aluminyum

8210802              Aluminyum,İdrar

8015001              Amikacin

8215001              Amilaz

8215003              Amilaz, Biyolojik Sıvı

8215002              Amilaz, İdrar

8215006              Amilaz, İdrar (24 saat)

8215004              Amilaz, Pankreatik

8213003              Aminoasit Profili, BOS

8213002              Aminoasit Profili, İdrar

8213001              Aminoasit Profili, Serum

8029905              Amiodarone

8729902              Amip (Entamoeba histolytica) Antijeni

8720802              Amip ve Giardia Aranması

8015201              Amitriptylin

8635903              AML- MDS Paneli (Flow cytometry)

8029942              Amoksisilin

8214001              Amonyak

8602106              ANCA Profil

8215701              Androstenedion

8216402              Angiotensin Converting Enzyme (ACE), BOS

8216403              Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Serum

8389842              Anjiotensin-ACE ins/del (ID) Polimorfizm Analizi

8389605              Ankilozan Spondilit, HLA Analizi (HLA B*27)

8392383              Anne Kanından Fetal Kromozom (Tüm Kromozomlar) Tarama Testi (PrenatalSafe, NIPT)

8392384              Anne Kanından Fetal Kromozom (Tüm Kromozomlar) ve Sık Görülen Mikrodelesyon Tarama Testi (PrenatalSafe, NIPT)

8392385              Anne Kanından Fetal Kromozom 9, 13, 16,18,21 ve Sık Görülen Mikrodelesyon Tarama Testi (PrenatalSafe, NIPT)

8392389              Anne Kanından Non-invaziv Prenatal Risk (GeneSafe, De Novo ve Kalıtsal) ve Fetal Kromozom (Tüm Kromozomlar) Tarama Testi

8392387              Anne Kanından Non-invaziv Prenatal Risk Taraması (GeneSafe, De Novo)

8392390              Anne Kanından Non-invaziv Prenatal Risk (GeneSafe, De Novo ve Kalıtsal), Fetal Kromozom (Tüm Kromozomlar) ve Sık Görülen Mikrodelesyon Tarama Testi

8392386              Anne Kanından Non-invaziv Prenatal Risk Taraması (GeneSafe, De Novo ve Kalıtsal)

8392388              Anne Kanından Non-invaziv Prenatal Risk Taraması (GeneSafe, Kalıtsal)

8699913              Anti A1 Lektin

8260706              Anti Faktör H Antikoru

8699914              Anti H Lektin

8625609              Anti Trombosit Antikoru (Flow cytometry)

8499922              Anti-Adalimumab Antikoru

8660201              Anti-Aktin Antikoru

8351611              Anti-Basal Membran Antikor, Alveolar

8351609              Anti-Bazal Membran Antikor, Epidermal

8351610              Anti-Bazal Membran Antikor, Tubular

8614603              Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgA

8614601              Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgG

8614602              Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgM

8719906              Antibiyotik Duyarlılık Testi

8352040              Anti-Bullous Pemphigoid (BP) 180 Antikoru

8352041              Anti-Bullous Pemphigoid (BP) 230 Antikoru

8635912              Anti-CD20 tedavi takibi (Rituximab)

8634102              Anti-Çinko Transporter 8 Antikoru (ZnT8)

8688601              Anti-D Titrasyonu

8621501              Anti-Deoksiribonükleaz Antikor (Anti-DNAse B)

8614604              Anti-Desmoglein 1 antikoru, IgG

8614606              Anti-Desmoglein 3 antikoru, IgG

8458801              Antidiüretik Hormon (ADH)

8622502              Anti-ds DNA, EIA

8622501              Anti-ds DNA, IFT

8623509              Anti-ENA Histon Antikoru

8623506              Anti-ENA J0-1 Antikoru

8623514              Anti-ENA Ku Antikoru

8351614              Anti-ENA Mi-2 Antikoru

8623510              Anti-ENA Nukleozom Antikoru

8623512              Anti-ENA PmScl Antikoru

8351608              Anti-ENA Ribozomal P protein Antikoru

8623504              Anti-ENA RNP/Sm Antikoru

8623511              Anti-ENA Ro-52 Antikoru

8623505              Anti-ENA ScL70 Antikoru

8623507              Anti-ENA Sentromer (CENP B)  Antikoru

8623503              Anti-ENA Sm Antikoru

8623501              Anti-ENA SsA (Ro) Antikoru

8623502              Anti-ENA SsB (La) Antikoru

8660924              Anti-Endotel Hücre Antikoru

8834701              Anti-Enterosit Antikoru, IgA

8834702              Anti-Enterosit Antikoru, IgG

8266802              Anti-Eritropoietin Antikoru

8552001              Anti-Faktör Xa Aktivitesi (HMW/LMW-heparin)

8614804              Anti-Fosfatidilserin Antikoru, IgG

8614803              Anti-Fosfatidilserin Antikoru, IgM

8614806              Anti-Fosfolipid Antikoru, IgG

8614805              Anti-Fosfolipid Antikoru, IgM

8719902              Antifungal Duyarlılık, Otomatize

8834604              Anti-Goblet Hücre Antikoru

8631701              Antihyaluronidaz Titresi

8278412              Anti-IgA Antikoru

8499923              Anti-İnfliximab Antikoru

8625623              Anti-insülin Reseptör Antikoru, IgA

8625624              Anti-insülin Reseptör Antikoru, IgG

8690602              Antijen Profil 1 (P1, Lea, Leb, Lua, Lub)

8690603              Antijen Profili 2 (k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb)

8690604              Antijen Profili 3 (M,N, S, s, Fya, Fyb)

8625617              Anti-Karbonik Anhidraz Antikoru

8614702              Anti-Kardiyolipin IgG Antikoru (ACA IgG)

8614701              Anti-Kardiyolipin IgM Antikoru (ACA IgM)

8834602              Anti-Kolon Epitelium Antikoru

8687001              Antikor Tanımlama (11 Antikor)

8278413              Anti-Laktoferrin Antikoru

8834603              Anti-Liver Membran Antikoru

8834607              Anti-Ma Antikoru

8614807              Anti-Melanosit Antikoru

8387302              Anti-MOG (Myelin oligodendrocyte glycoprotein)

8301814              Antimon, İdrar

8301813              Antimon, Serum

8301812              Antimon, Tam Kan

8352020              Anti-Mullerian Hormon (AMH/MIS)

8351607              Anti-Musk Antikor

8602104              Anti-Nötrofil Membran Antikoru

8602101              Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA)

8603801              Antinükleer Antikor (FANA) (IFA)

8660925              Anti-Pitüiter Antikor

8631702              Antistreptodornase B

8606001              Antistreptolizin O (ASO), Kantitatif

8614610              Anti-Strongyloides stercoralis Antikoru, IgG

8443602              Anti-Tiroksin (T4) Antikoru

8351612              Anti-Tirozin Fosfataz (IA2) Antikoru

8530101              Antitrombin III

8530102              Antitrombin III Antijen

8029948              Apixaban ilaç düzeyi

8389837              Apo B Geni Genotip Analizi

8389834              Apo E Geni Genotip Analizi

8217201              Apolipoprotein A1

8217204              Apolipoprotein A2

8217202              Apolipoprotein B

8217205              Apolipoprotein E

8573001              aPTT

8573002              aPTT Karışım Testi

8272602              Araşidonik Asit

8749110              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Açlık Mide Sıvısı

8749113              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Balgam

8749116              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Biyolojik Sıvı

8749119              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Biyopsi Materyali

8749122              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, BOS

8749125              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Bronkoalveoler Lavaj

8749128              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Deri

8749131              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Diğer Örnekler

8749134              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Doku

8749137              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Eklem  Sıvısı

8749146              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, İdrar

8749140              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Perikardial Sıvı

8749152              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Periton Sıvısı

8749143              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Plevra Sıvısı

8749149              ARB İncelemesi ve Mycobacteria (Tbc) Hızlı Kültürü, Transtrakeal Aspirat

8265704              Arilsülfataz A, Lökosit

8625622              Aripiprazole

8265700              Aromatik L-Amino Asit Dekarboksilaz

8217501              Arsenik

8217502              Arsenik, İdrar

8684909              Ascaris lumbricoides Antikoru

8625610              Asetilkolin Reseptör Antikoru

8201301              Asetilkolinesteraz

8200903              Aseton, Kantitatif

8200902              Asetone/keton, İdrar, Kalitatif

8392514              Asiklovir

8406001              Asit Fosfataz

8406601              Asit fosfataz, prostatik

8445001              Aspartat Aminotransferaz (AST)

8744901              Aspergillus Antijeni

8660601              Aspergillus fumigatus Antikoru

8392095              Ataksi Telenjektazi, ATM Gen Analizi

8749103              Atipik Pnömoni Paneli (PCR)

8389906              B hücre Klonalite Testi

8252501              Bakır (Cu)

8252503              Bakır (Cu), Doku

8252504              Bakır (Cu), Eritrosit

8252502              Bakır (Cu), İdrar

8707701              Bakteri İdentifikasyonu, Otomatize

8706002              Balgam Kültürü

8635906              B-ALL , Tedavi Takibi , MRD (Flow Sitometri)

8220501              Barbitüratlar

8660908              Bartonella henselae Antikoru, IgG

8660909              Bartonella henselae Antikoru, IgM

8661102              Bartonella quintana Antikoru, IgG

8392359              Bartter Sendromu Tip 4A, BSND Gen Analizi

8389607              Behçet Hastalığı, HLA Analizi HLA B5 (B*51 ve B*52)

8415505              Bence-Jones Proteini, Kalitatif

8460002              Benzen (Benzol)

8015401              Benzodiazepinler

8301825              Berilyum, İdrar

8352016              Beta Amiloid (1-40), BOS

8352007              Beta Amiloid (1-42), BOS

8389848              Beta Fibrinojen FGB Geni Polimorfizm Analizi

8265703              Beta Galaktosidaz,Lökosit

8296302              Beta Glukosidaz, Lökosit

8308001              Beta Heksozaminidaz A

8308002              Beta Heksozaminidaz B

8389820              Beta Talasemi HBB Gen Analizi

8389888              Beta Talasemi HBB Geni Analizi, Prenatal

8392380              Beta Talasemi HBB Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8252304              Beta-Crosslaps (Beta-CTx)

8470201              Beta-hCG (koriyonik gonadotropin)

8238001              Beta-Karoten

8265701              Beta-N-asetil-glukozaminidaz (NAG)

8415510              Beta-trace Protein

8223201              Beta-2-mikroglobulin, Serum

8223203              Beta-2-Mikroglobulin,idrar(spot)

8223204              Beta-2-Mikroglobulin,idrar(24 saat)

8237401              Bikarbonat

8392097              Bilinen Tek Gen Mutasyon Analizi

8392166              Bilinen Tek Gen Mutasyon Analizi Prenatal

8225001              Bilirubin, Direkt

8225002              Bilirubin, İndirekt

8225101              Bilirubin, Total

8459101              Biotin (Vitamin H)

8459103              Biotin (Vitamin H), İdrar

8392398              Biotinidaz Eksikliği, BTD Geni Dizi Analizi

8226101              Biyotinidaz, Serum

8226102              Biyotinidaz, Tarama Testi

8301811              Bizmut, Tam Kan

8780173              BK Virus DNA (PCR), Biyolojik Sıvı, Kantitatif

8780174              BK Virus DNA (PCR), Diğer Örnekler, Kantitatif

8779952              BK Virus DNA (PCR), İdrar, Kantitatif

8779953              BK Virus DNA (PCR), Plazma, Kantitatif

8779954              BK Virus DNA (PCR), Serum, Kantitatif

8779955              BK Virus DNA (PCR), Tam Kan, Kantitatif

8388001              B-Natriüretik Peptid (NT-proBNP)

8388003              B-Natriüretik Peptid (NT-proBNP)(Dimension)

8706001              Boğaz Kültürü

8661503              Bordetella pertussis Antikoru, IgA

8779956              Bordetella pertussis DNA (PCR), Balgam

8780175              Bordetella pertussis DNA (PCR), Biyolojik Sıvı

8779957              Bordetella pertussis DNA (PCR), Boğaz

8779958              Bordetella pertussis DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj

8780176              Bordetella pertussis DNA (PCR), Diğer Örnekler

8779959              Bordetella pertussis DNA (PCR), Nazofaringeal Aspirat

8779960              Bordetella pertussis DNA (PCR), Transtrakeal Aspirat

8661504              Bordetella pertussis Toksin Antikoru, IgG

8660914              Borrelia burgdorferi Antikoru, IgG Doğrulama (Lyme hastalığı)

8660906              Borrelia burgdorferi Antikoru, IgG (Lyme hastalığı)

8661803              Borrelia burgdorferi Antikoru, IgM Doğrulama (Lyme hastalığı)

8661802              Borrelia burgdorferi Antikoru, IgM (Lyme hastalığı)

8661805              Borrelia burgdorferi ASI (Antikor Spesifik İndeks)

8780177              Borrelia burgdorferi DNA (PCR), Biyolojik Sıvı

8779961              Borrelia burgdorferi DNA (PCR), Biyopsi Materyali

8779962              Borrelia burgdorferi DNA (PCR), BOS

8780178              Borrelia burgdorferi DNA (PCR), Diğer Örnekler

8779965              Borrelia burgdorferi DNA (PCR), İdrar

8779963              Borrelia burgdorferi DNA (PCR), Plazma

8779964              Borrelia burgdorferi DNA (PCR), Sinoviyal Sıvı

8707507              BOS kültürü

8390110              B-Raf (BRAF) p.V600E Mutasyon Analizi

8392190              BRCA1-BRCA2 Gen Analizi

8392230              BRCA1/BRCA2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8392528              Brodifacoum

8029915              Brom

8631804              Brucella Agglütinasyonu, Coombslu

8631801              Brucella Agglütinasyonu (Wright)

8662205              Brucella Antikoru, IgG

8662204              Brucella Antikoru, IgM

8780179              Brucella DNA (PCR), Biyolojik Sıvı

8779966              Brucella DNA (PCR), Biyopsi Materyali

8779967              Brucella DNA (PCR), BOS

8779968              Brucella DNA (PCR), Diğer Örnekler

8779969              Brucella DNA (PCR), Tam Kan

8378920              Busulfan

8300301              Büyüme Hormonu (GH)

8043509              Büyüme Hormonu (GH) Supresyon Testi (OGTT Eşliğinde)

8614001              C reaktif protein (CRP), Kantitatif

8614003              C reaktif protein (hsCRP), Ultrasensitif

8614005              C reaktif protein (mikro-CRP)(POCT)

8630401              CA 125

8630001              CA 15-3

8630101              CA 19-9

8631611              CA 242

8631601              CA 50

8631604              CA 72-4

8389900              CADASIL Hastalığı NOTCH3 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8029937              Caffeine, Serum

8352015              Calprotectin, Gaita

8789903              Campylobacter antijeni

8662501              Campylobacter jejuni Antikoru, IgA

8389247              Canavan Hastalığı ASPA Gen Analizi

8602103              c-ANCA (Anti-Proteinaz-III)

8789901              Candida albicans Antijeni (Beta-Glukan)

8662804              Candida albicans Antikoru

8254201              Cannabinoids (Esrar ve Metabolitleri)

8015601              Carbamazepine

8237301              Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT)

8029960              Carboplatin

8351912              CASPR2 (Contactin-Associated Protein 2) Antikoru

8238702              Cathepsin G Antikoru

8392210              CDAN1 Gen Analizi

8392308              CDKN2A Gen Analizi

8636106              CD34 Mutlak sayımı

8392348              CD40 Gen Analizi

8635899              CD40 Ligand Test

8636001              CD4/8 ( T-Helper/T-Supresör Oranı )

8636202              CD57/CD8 (Lyme Hastalığı)

8237801              CEA (karsinoembriyonik antijen)

8015603              Ceftriaxone

8389200              Charcot Marie Tooth Tip 1A PMP22 Delesyon, Duplikasyon Analizi

8389202              Charcot Marie Tooth Tip 1B MPZ Gen Analizi

8389208              Charcot Marie Tooth Tip 1E PMP22 Geni Analizi

8389211              Charcot Marie Tooth X e Bağlı Dominant Tip GJB1 Geni Analizi

8265710              Chitotriosidase

8660901              Chlamydia pneumoniae Antikoru, IgA

8660902              Chlamydia pneumoniae Antikoru, IgG

8660905              Chlamydia pneumoniae Antikoru, IgM

8779975              Chlamydia pneumoniae DNA (PCR), Balgam

8780180              Chlamydia pneumoniae DNA (PCR), Biyolojik Sıvı

8779976              Chlamydia pneumoniae DNA (PCR), Boğaz

8779977              Chlamydia pneumoniae DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj

8780181              Chlamydia pneumoniae DNA (PCR), Diğer Örnekler

8779978              Chlamydia pneumoniae DNA (PCR), Transtrakeal Aspirat

8663102              Chlamydia psittaci Antikoru

8727001              Chlamydia trachomatis Antijeni

8660907              Chlamydia trachomatis Antikoru, IgA

8660903              Chlamydia trachomatis Antikoru, IgG

8660904              Chlamydia trachomatis Antikoru, IgM

8780182              Chlamydia trachomatis DNA (PCR), Diğer Örnekler

8779979              Chlamydia trachomatis DNA (PCR), İdrar

8779980              Chlamydia trachomatis DNA (PCR), Konjuktival Sürüntü

8779981              Chlamydia trachomatis DNA (PCR), Prostat Sıvısı

8779982              Chlamydia trachomatis DNA (PCR), Servikal Sürüntü

8779983              Chlamydia trachomatis DNA (PCR), Üretral Akıntı

8392517              Chlordiazepoxide, İdrar

8616202              CH-100

8616201              CH-50 Kompleman Hemolitik Aktivitesi

8029932              Cisplatin

8382501              Civa

8382502              Civa, İdrar

8255402              CK-MM Antikoru

8015604              Clarithromycin

8600452              Clobazam

8029951              Clomipramine

8029916              Clonazepam

8043505              Clonidine Testi-1

8043506              Clonidine Testi-2

8732402              Clostridium difficile Toksin A + B

8780110              Clostridium difficile Toksin A/B DNA (PCR)

8029938              Clozapine, Serum

8392503              Colchicine, Serum

8237303              Congenital Glycosylation Disorder (CDG-transferrin)

8688002              Coombs, Direkt (Monospesifik)

8688001              Coombs, Direkt (Polispesifik)

8688501              Coombs, İndirekt

8688502              Coombs, İndirekt, Titrimetrik

8249105              Copeptin (CT-ProAVP)

8392243              Costello Sendromu, HRAS Gen Analizi

8388702              Cotinin, İdrar (Nikotin metaboliti)

8388701              Cotinin, Serum (Nikotin metaboliti)

8663801              Coxiella burnetii antikoru (Q fever)

8779922              Coxiella burnetii DNA (PCR), Doku

8779916              Coxiella burnetii DNA (PCR), Tam Kan

8468101              C-Peptid

8468102              C-Peptid Stimülasyon Testi

8468103              C-Peptid, Tokluk

8392113              Cresol, İdrar

8040007              CRH Stimulasyon Testi

8690401              Crossmatch

8732701              Cryptococcus neoformans Antijeni

8780164              Cryptococcus neoformans DNA (PCR), BOS

8732801              Cryptosporidium Antijeni

8260001              Cyanide (Siyanür)

8351601              Cyclic Citrullinated Peptid Antikoru (anti-CCP)

8351904              Cyclin D1 Antikoru

8015801              Cyclosporine A

8631608              Cyfra 21-1

8389103              CYP1A2 (Cytochrom p450)

8389106              CYP2C19 (Cytochrom p450)

8389105              CYP2C9 (Cytochrom p450)

8389104              CYP2D6 (Cytochrom p450)

8668201              Cysticercosis Antikoru, IgG

8664401              Cytomegalovirus (CMV) Antikoru, IgG

8664501              Cytomegalovirus (CMV) Antikoru, IgM

8749702              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Amniyotik Sıvı, Kantitatif

8779984              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Anne Sütü, Kantitatif

8779985              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Balgam, Kantitatif

8780091              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Biyolojik Sıvı, Kantitatif

8779986              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), BOS, Kantitatif

8779987              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj, Kantitatif

8779988              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Doku, Kantitatif

8779989              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Gaita, Kantitatif

8779990              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), İdrar, Kantitatif

8779991              Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Plazma, Kantitatif

8664402              Cytomegalovirus (CMV) IgG Avidite

8664405              Cytomegalovirus IgG ASI (Antikor Spesifik İndeks)

8664406              Cytomegalovirus pp65 Antijeni

8616101              C1 Esteraz İnhibitör, Antigen

8616102              C1-Esteraz İnhibitör , Fonksiyonel

8616104              C1q Esteraz İnhibitör Gen Mutasyon Analizi (SERPING1 gen)

8616103              C3 Nefritik Faktör

8616108              C3d-Bağlanma Testi- Class I

8616109              C3d-Bağlanma Testi- Class II

8392108              Çiftçi Akciğeri Spesifik Ig G antikoru

8721001              Çini mürekkebi (Indian Ink) boyama

8463001              Çinko (Zn)

8463002              Çinko (Zn), Eritrosit

8463003              Çinko (Zn), İdrar

8272601              Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri

8392024              Çölyak Hastalığı, HLA Analizi (HLA-DQ2 ve HLA-DQ8)

8029947              Dabigatran ilaç düzeyi

8392526              Darunavir, Serum

8537901              D-dimer

8537902              D-Dimer (STAT)

8262601              Dehidroepiandrosteron (DHEA), Serbest

8262701              Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEA-S)

8040004              Deksametazon Supresyon Testi

8213501              Delta-Aminolevülinik asit (delta-ALA)

8354001              Demir

8355001              Demir Bağlama Kapasitesi

8354003              Demir, Doku

8354002              Demir, İdrar

8680302              Dengue Virus (Flavivirus) Antikoru, IgG

8680303              Dengue Virus (Flavivirus) Antikoru, IgM

8252301              Deoksipiridinolin

8392251              Diabetes Mellitus Tip 1, INS Gen Analizi

8015402              Diazepam

8779919              Dientamoeba fragilis DNA (PCR)

8016201              Digoksin

8265101              Dihidrotestosteron

8600440              Diklofenak, Serum

8664801              Diphtheria Antikoru, IgG

8029907              Dipyridamol

8390802              DNA izolasyonu; kan, kemik iliği, amnion sıvısı

8818201              DNA Ploidi İndeks

8392266              DNAAF2 Gen Analizi

8392392              DNMT3A Tüm Gen Dizi Analizi

8542102              Doku Plazminojen Aktivatör ( tPA)

8541501              Doku Polipeptid Antijen (TPA)

8625616              Doku Transglutaminaz Antikoru, IgA

8625615              Doku Transglutaminaz Antikoru, IgG

8633201              Dolaşan İmmunkompleksler (CIC)

8238406              Dopamin

8238408              Dopamin Beta-Hidroksilaz (DBH)

8238407              Dopamin, İdrar

8461409              Down Sendromu Tarama Testi – Entegre Test

8010101              Drug Abuse Tarama Testi

8392125              Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Gen Analizi

8389207              Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8389285              Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Geni Delesyon Duplikasyon Analizi, Prenatal

8625504              Düz Kas Antikoru (ASMA)

8301810              DYT1 Gen Mutasyon Analizi

8392013              E-CADHERIN CDH1 Gen Analizi

8668203              Echinococcus Antikoru, IgG

8668204              Echinococcus Antikoru, IgM

8729904              Echinococcus Antikoru, Total (IHA)

8779992              Echinococcus DNA (PCR), Biyolojik Sıvı

8779993              Echinococcus DNA (PCR), Biyopsi Materyali

8779994              Echinococcus DNA (PCR), BOS

8779995              Echinococcus DNA (PCR), Doku

8779996              Echinococcus DNA (PCR), Kist Sıvısı

8704702              E.coli DNA (EPEC,EHEC,ETEC,EIEC, EAgEC), (PCR)

8779910              E.coli EHEC 0104:H:4 DNA (PCR)

8704701              E.coli O157:H7 Antijeni

8392518              Efavirenz, Serum

8390103              EGFR Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8392077              Ekzom Sekanslama (Anne-Baba-Çocuk)

8392254              Ekzom Sekanslama (Anne-Baba-Çocuk) ve HD Array

8392218              Ekzom Sekanslama, Platinum (Anne-Baba-Çocuk)

8392312              Ekzom Sekanslama SOLO Platinum ve aCGH, Prenatal

8392171              Ekzom Sekanslama (Tek Birey)

8392377              Ekzom Sekanslama (Tek Birey) Mitokondriyal

8392375              Ekzom Sekanslama (Tek Birey) Platinium

8392314              Ekzom Sekanslama TRIO Platinum, Prenatal

8392244              Ekzom Sekanslama Trio Plus (Anne-Baba-Çocuk1-Çocuk2)

8392253              Ekzom Sekanslama ve HD Array (Tek Birey)

8392300              Ekzom Sekanslama, Yeniden Değerlendirme

8499908              Elastaz, Pankreatik

8834601              Elastin Antikoru

8623500              ENA Profili

8625604              Endomisyum Antikoru (EMA) IgA

8625605              Endomisyum Antikoru (EMA) IgG

8729903              Entamoeba histolytica Antikoru

8779997              Entamoeba histolytica DNA (PCR), Doku

8779998              Entamoeba histolytica DNA (PCR), Gaita

8749108              Enterik Panel

8717201              Enterobius vermicularis (selofan bant ile)

8665812              Enterovirus Antikoru (Coxsackie, ECHO ), IgA

8665813              Enterovirus Antikoru (Coxsackie, ECHO), IgG

8665814              Enterovirus Antikoru (Coxsackie, ECHO), IgM

8919002              Eozinofil Aranması

8499907              Eozinofilik Katyonik Protein (ECP)

8666402              Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-EBNA lgG

8666403              Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-EBNA lgM

8666502              Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-VCA IgG

8666501              Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-VCA IgM

8780001              Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), Anne Sütü, Kantitatif

8780165              Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), Biyolojik Sıvı, Kantitatif

8780002              Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), BOS, Kantitatif

8780166              Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), Diğer Örnekler, Kantitatif

8780163              Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), Kemik iliği, Kantitatif

8780003              Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), Plazma, Kantitatif

8666504              Epstein-Barr Virus (EBV) Profili

8666301              Epstein-Barr virus (EBV)-EA, Antikor

8266801              Eritropoietin

8555701              Eritrosit Osmotik Direnci

8565101              Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR)

8267001              Estradiol (E2)

8267701              Estriol (E3), Free

8267901              Estron (E1)

8205501              Etanol (Etil Alkol)

8205502              Etanol (Etil Alkol),İdrar

8029913              Ethambutol

8016801              Ethosuximide

8392280              Etilmalonik Ensefalopati, ETHE1 Gen Analizi

8392394              Eurofins Transfer

8029931              Everolimus

8392381              EXT1 Tüm Gen Dizi Analizi

8392382              EXT2 Tüm Gen Dizi Analizi

8392306              Fabry Hastalığı, GLA Gen Analizi

8521001              Faktör II

8389827              Faktör II (protrombin) Polimorfizm Analizi

8525001              Faktör IX

8524602              Faktör IX İnhibitör Testi

8573003              Faktör İnhibitör Tarama Testi

8522001              Faktör V

8391007              Faktör V Cambridge Polimorfizm Analizi

8392006              Faktör V H1299R Polimorfizm Analizi

8523001              Faktör VII

8524001              Faktör VIII

8533501              Faktör VIII inhibitör

8389831              Faktör V_Leiden Polimorfizmi

8526001              Faktör X

8527001              Faktör XI

8528001              Faktör XII

8529001              Faktör XIII (Fibrin Stabilizing Factor)

8389993              Faktör XIII Polimorfizm Analizi

8392143              Fankoni Anemisi Delesyon Duplikasyon Analizi

8392368              Farmakogenomik Paneli

8684904              Fasciola hepatica Antikoru

8403001              Fenilalanin

8015405              Fenilglioksilik Asit,İdrar

8389703              Fenilketonüri PAH Gen Analizi

8392356              Fenilketonüri PAH Geni Delesyon/Duplikasyon Analizi

8403002              Fenilketonüri Tarama Testi (PKU)

8207503              Fenol, İdrar

8392531              Fentanil, Serum

8272801              Ferritin

8392093              FGFR2 Gen Analizi

8392074              FISH_ PTEN

8392072              FISH_ t(11;19)(MLL/MLLT1)

8392232              FISH t(4;11) MLL/AFF1

8392070              FISH_ 1p36/1q25

8392014              FISH_ 2p24.3 N-MYC

8392339              FISH_Alagille Sendromu 20p12 Mikrodelesyonu

8392012              FISH_ALK Yeniden Düzenlenmeleri

8389920              FISH_ALL Paneli

8389924              FISH_AML/MDS Paneli

8392058              FISH_CHARGE Sendromu 8q12.2 Mikrodelesyonu

8390203              FISH_Cri du chat 5p Mikrodelesyonu

8392237              FISH_CRLF2 Yeniden Düzenlenmeleri

8389957              FISH_Del 11q22.3 (ATM)

8389921              FISH_Del 13q14 (D13S25)

8389975              FISH_Del 13q14 (D13S319)

8389969              FISH_Del 13q14 (RB1)

8389959              FISH_Del 13q34

8389923              FISH_Del 20q12

8389964              FISH_Del 5q31 (EGR1)

8389963              FISH_Del 5q33-q34 (CSF1R)

8389962              FISH_Del 7q22/del 7q35

8389925              FISH_del 9p21 (p16/CDKN2A)

8389952              FISH_Del/amp 17p13.1 (p53)

8389970              FISH_Del/t(11q23) MLL

8390202              FISH_DiGeorge 22q11.2 Mikrodelesyonu

8392045              FISH_EWSR1

8392080              FISH_E2A (TCF3)

8390105              FISH_Her2/neu (ERBB2)

8389927              FISH_IGH (14q32)

8392238              FISH_IKZF1 (7p12.2)

8389960              FISH_inv(16)(p13q22)

8390208              FISH_Kallmann Xp22 Mikrodelesyonu

8389862              FISH_Kimerizm, FISH ile X/Y  Analizi, Farklı Cinsiyet Transplantasyon

8389922              FISH_KLL paneli

8389976              FISH_KML paneli

8390205              FISH_Miller-Dieker 17p13 Mikrodelesyonu

8392164              FISH_Monozomi, Trizomi X

8392059              FISH_Monozomi 5

8392151              FISH_Monozomi/Trizomi 4

8392062              FISH_Monozomi/Trizomi 7

8389980              FISH_Multiple Myeloma paneli

8389926              FISH_NHL (Non Hodgkin Lymphoma) paneli

8392290              FISH_PAX5 Yeniden Düzenlenmeleri

8392264              FISH_PDGFRA_4q12 Yeniden Düzenlenmeleri

8392043              FISH_PDGFRB

8392060              FISH_Prader-Willi/Angelman (SNRPN)

8390791              FISH_Preimplantasyon genetik tanı-kromozom anöploidi ve ploidi araştırma

8390794              FISH_Preimplantasyon genetik tanı-resiprokal kromozom translokasyon

8399905              FISH_ROS1

8392064              FISH_Rubinstein–Taybi 16p13 Mikrodelesyonu

8392296              FISH_Seathre-Chotzen Sendromu 7p21 Mikrodelesyonu

8392363              FISH_Sentromerik Y Kromozom İncelemesi

8392065              FISH_SHOX Mikrodelesyonu

8390206              FISH_Smith-Magenis 17p11 Mikrodelesyonu

8392061              FISH_SOTOS Sendromu (5q35.3)

8392076              FISH_SRY Analizi

8392091              FISH_Subtelomerik Prob İki Kromozom

8392090              FISH_Subtelomerik Prob Tek Kromozom

8391011              FISH_Subtelomerik Tarama (Tüm Kromozomlar)

8392081              FISH_Trizomi 21

8389913              FISH_t(11;14) IgH/CCND1

8392063              FISH_t(1;19)(q23;p13) TCF3/PBX1

8391012              FISH_t(12;21)(p13;q22) TEL/AML1

8389916              FISH_t(14;16) IGH/MAF

8389910              FISH_t(14;18) IgH/BCL2

8389966              FISH_t(15;17) PML/RARA

8389917              FISH_t(17q21;?)/i(17q) RARA

8392279              FISH_t(17;19) HLF/TCF3

8389981              FISH_t(4;14) IGH/FGFR3

8389911              FISH_t(8;14) IGH/MYC

8389967              FISH_t(8;21) AML1/ETO

8389965              FISH_t(9;22) BCR/ABL

8390204              FISH_Williams 7q11.23 Mikrodelesyonu

8390207              FISH_Wolf-Hirschhorn 4p16.3 Mikrodelesyonu

8389948              FISH_+12 (trizomi 12)

8389982              FISH_18q21 (MALT1)

8389914              FISH_(3q27) BCL6

8389950              FISH_+8 (trizomi 8)

8389979              FISH_8q24 MYC

8538501              Fibrinojen

8599903              Fibronektin

8391804              Fitanik Asit, Serum

8273501              Florür

8392138              FLT3 Geni ITD (Internal tandem duplication) Analizi

8389930              FLT3 Geni p.D835 Mutasyon Analizi

8029940              Fluoxetine, İdrar

8029939              Fluoxetine, Serum

8274601              Folik Asit

8274602              Folik Asit, Eritrosit

8300101              Folikül Stimülan Hormon (FSH)

8630508              Formaldehit

8392519              Fosamprenavir, Serum

8684911              Fosfatonin (FGF-23, Fibroblast Growth Factor-23)

8614808              Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru(Anti-PLA2R), IgG

8410001              Fosfor, İnorganik

8410503              Fosfor, İnorganik, İdrar (spot)

8410502              Fosfor, İnorganik, İdrar (24 saat)

8389206              Frajil X FMR1 Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi, Postnatal

8666802              Francisella tularensis (Tularemi) Antikoru, IgG

8389210              Friedreich Ataksisi FXN Geni GAA Üçlü Tekrar Sayısı Analizi

8275701              Fruktoz, Semen

8389250              Fruktoz 1,6 Bifosfotaz Eksikliği FBP1 Gen Analizi

8298502              Fruktozamin

8392307              FSHD1 Gen Analizi

8707702              Fungal İdentifikasyon, Otomatize

8351908              GABA-B Reseptör Antikoru

8029917              Gabapentin

8704501              Gaita Kültürü

8720801              Gaitada Parazit Aranması

8916001              Gaitada Sindirim

8392239              Galaktokinaz Eksikliği, GALK1 Gen Analizi

8265706              Galaktoserebrosidaz, Lökosit

8276001              Galaktoz

8389730              Galaktozemi GALT Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8297701              Gama Glutamil Transferaz (GGT)

8392515              Ganciclovir

8352001              Gangliosid Profili

8294101              Gastrin

8392004              GATA1 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8389701              Gaucher Hastalığı GBA Gen Analizi

8392135              Genetik Aritmi Paneli

8719905              Genişletilmiş Antifungal Duyarlılık Testi

8708128              Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)

8749102              Genital Panel (PCR)

8392224              Genom Sekanslama (WGS) Tek Birey

8392225              Genom Sekanslama (WGS) Trio

8017001              Gentamycin

8727202              Giardia Antijeni

8392287              Gilbert Sendromu, UGT1A1 Gen Analizi

8227001              Gizli kan, Gaita

8392240              GJB6 Gen Analizi

8625602              Gliadin Antikoru IgA

8625603              Gliadin Antikoru IgG

8029919              Glibenclamide, Serum

8029924              Gliclazide, İdrar

8392362              Glikojen Depo Hastalığı Tip IV, GBE1 Gen Analizi

8389280              Glikojen Depo Hastalığı Tip V PYGM Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8389110              Glikoprotein Ia (GPIa) Genotiplendirme

8389844              Glikoprotein IIIA ITGB3 Geni Polimorfizm Analizi

8392268              Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği, G6PD Gen Analizi

8109901              Glikozaminoglikan (Mukopolisakkarid)

8029921              Glimepiride, İdrar

8029922              Glimepiride, Serum

8392136              Gliom H3F3A (H3.3) Geni p.K27 ve p.G34 Mutasyon Analizi

8392040              Gliom; IDH1, IDH2 ve hTERT Genleri Sık Görülen Mutasyon Analizi

8029923              Glipizid, İdrar

8204002              Globulin; Serum

8625613              Glomerüler Bazal Membran Antikoru

8294301              Glukagon

8300302              Glukagon Uyarı Testi (Büyüme Hormonu)

8294701              Glukoz, Açlık

8294705              Glukoz, Biyolojik Sıvı

8294704              Glukoz, BOS

8294710              Glukoz, Diyalizat Sıvısı

8294703              Glukoz, İdrar (spot)

8294707              Glukoz, Random

8295107              Glukoz Tarama Testi, Hamileler İçin, 50 gr

8295002              Glukoz, Tokluk (2. Saat)

8295105              Glukoz Tolerans Testi, Hamileler İçin, 100 gr (OGTT)

8295102              Glukoz Tolerans Testi, İntravenöz

8295101              Glukoz Tolerans Testi, Oral, 75 gr (OGTT)

8295501              Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)

8295502              Glukoz-6-Fosfataz

8351911              Glutamat Reseptör Antikoru (AMPA2 Tip)

8351915              Glutamat Reseptör Antikoru (NMDA Tip)

8625606              Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (anti-GAD)

8389244              GM1 Gangliosidoz GLB1 Geni (c.1594A>G, p.S532G) Mutasyon Analizi

8042601              GnRH (LH-RH) Stimülasyon Testi-1

8042602              GnRH (LH-RH) Stimülasyon Testi-2 (kızlar için)

8042603              GnRH (LH-RH) Stimülasyon Testi-3 (erkekler için)

8392099              Gonadal Hücre Dondurma, Ön Hazırlık (STR Analizi)

8708101              Gonokok Kültürü

8389870              Griscelli Sendromu Tip 1 MYO5A Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8392139              Griscelli Sendromu Tip 2 RAB27A Gen Analizi

8708147              GSBL Pozitif/ Karbapenem Dirençli Organizma Aranması

8213102              Guanido asetik asit, İdrar

8378909              Gümüş, Gaita

8378908              Gümüş, İdrar

8378907              Gümüş, Serum

8378906              Gümüş, Tam Kan

8378910              Gümüş, Tükrük

8392347              G6PC3 Gen Analizi

8392352              HADHA Gen Analizi

8668405              Haemophilus influenzae Tip b Antikoru, Ig G

8017301              Haloperidol

8679004              Hantavirüs Antikoru, IgG

8679001              Hantavirüs Antikoru, IgM

8301001              Haptoglobin

8751705              HBV Adefovir Direnci

8751704              HBV Entecavir Direnci

8751702              HBV Lamivudin Direnci (YMDD motifi) (PCR)

8751707              HBV Telbivudine Direnci

8751706              HBV Tenofovir Direnci

8390401              HCV Genotip

8780031              Helicobacter DNA (PCR), Biyopsi Materyali

8780183              Helicobacter DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780032              Helicobacter DNA (PCR), Gaita

8745002              Helicobacter pylori Antijeni (HpSA)

8667702              Helicobacter pylori Antikoru, IgA

8667701              Helicobacter pylori Antikoru, IgG

8389836              Hemakromatosis HFE Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8389804              Hemofili A F8 Gen Analizi

8392144              Hemofili A F8 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8303601              Hemoglobin A1c (HbA1c)

8302011              Hemoglobin Elektroforezi

8305101              Hemoglobin, Plazma (serbest)

8306901              Hemoglobin,İdrar

8307001              Hemosiderin, İdrar (Demir boyası)

8265721              Heparan/Dermatan Sülfat, İdrar

8190401              Heparin-PF4 (HIT) Antikoru

8670801              Hepatit A Antikoru (anti-HAV), Total

8670901              Hepatit A Antikoru IgM (anti-HAV IgM)

8670802              Hepatit A Virus (HAV) RNA (PCR)

8670401              Hepatit B c Antikoru (anti-HBc), Total

8670501              Hepatit B c Antikoru IgM (anti-HBc IgM)

8735001              Hepatit B e Antijeni (HBeAg)

8670701              Hepatit B e Antikoru (anti-HBe)

8734001              Hepatit B s Antijeni (HBsAg)

8670601              Hepatit B s Antikoru (anti-HBs)

8751701              Hepatit B Virus (HBV) DNA (PCR), Kantitatif

8751703              Hepatit B Virus (HBV) Genotip (PCR)

8680301              Hepatit C Antikoru (anti-HCV)

8752203              Hepatit C Virus (HCV) RNA (PCR), Kantitatif

8779825              Hepatit D Virus (HDV) RNA (PCR), Kantitatif

8669205              Hepatit D virüs antikoru (Anti-HDV), Total

8684902              Hepatit E Antikoru, IgG (anti-HEV IgG)

8684903              Hepatit E Antikoru, IgM (anti-HEV IgM)

8779827              Hepatit E Virus (HEV) RNA (PCR)

8738001              Hepatitis Delta Antijeni

8390107              Herediter Kanser Paneli (BRCA1-BRCA2 ve 24 Gen Analizi)

8669605              Herpes Simplex IgG ASI (Antikor Spesifik İndeks)

8780153              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Aft Materyali

8780154              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), BOS

8780155              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Deri Materyali

8780156              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Diğer Örnekler

8780157              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Doku

8780158              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Göz Salgısı

8780159              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Plazma

8780160              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Serum

8780161              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Servikal Sürüntü

8780162              Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Vezikül Sıvısı

8669501              Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 1 Antikoru, IgG

8669502              Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 1 Antikoru, IgM

8669601              Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 2 Antikoru, IgG

8669602              Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 2 Antikoru, IgM

8666400              Heterofil Antikor (monospot)

8670302              HIV Antikoru(1&2) + p24 Antijeni

8390785              Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)

8443004              Hidroksipiren

8350501              Hidroksiprolin

8392177              Hipofosfatazya, ALPL Gen Analizi

8378905              Hipoksantin, BOS

8378903              Hipoksantin, İdrar

8378904              Hipoksantin, Plazma

8392105              Hippürik Asit, İdrar

8308801              Histamin

8681604              HLA A29

8681605              HLA B27 Alttiplendirme

8681603              HLA B27 (Flow Sitometri)

8390026              HLA Donör Spesifik Antikor

8392288              HMX1 Gen Analizi

8392131              HNPCC (Herediter non-polyposis kolorektal kanser) Paneli

8260702              Holotranskobalamin

8391802              Homogentisik Asit

8219901              Homosistein

8315001              Homovanilik Asit (HVA)

8301301              HP Üre Solunum Testi (13C-Üre)

8780004              HPV DNA, Tarama Testi (PCR), Biyopsi Materyali

8780005              HPV DNA, Tarama Testi (PCR), İdrar

8780006              HPV DNA, Tarama Testi (PCR), Sürüntü

8780007              HPV DNA, Tarama Testi (PCR), Thin prep

8780008              HPV DNA Tiplendirme (PCR), Biyopsi Materyali

8780009              HPV DNA Tiplendirme (PCR), İdrar

8780010              HPV DNA Tiplendirme (PCR), Liqui-Prep

8780011              HPV DNA Tiplendirme (PCR), Parafin Kesit

8780012              HPV DNA Tiplendirme (PCR), Sürüntü

8780013              HPV DNA Tiplendirme (PCR), Thin Prep

8668801              HTLV-I/II antikoru

8660923              Human Anti-Mouse Antikor (HAMA)

8669604              Human Herpes Virus Tip 6 Antikoru, IgG

8669603              Human Herpes Virus Tip 6 Antikoru, IgM

8780014              Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), Balgam, Kalitatif

8732707              Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), Balgam, Kantitatif

8780015              Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), Biyopsi Materyali, Kalitatif

8732708              Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), Biyopsi Materyali, Kantitatif

8780016              Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), BOS, Kalitatif

8732709              Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), BOS, Kantitatif

8780017              Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), Tam Kan, Kalitatif

8732710              Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), Tam Kan, Kantitatif

8780018              Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Biyopsi Materyali

8780194              Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780019              Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Parafin Kesit

8780020              Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Serum

8780021              Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Tam Kan

8753901              Human Immunodeficiency Virus (HIV) RNA, Kantitatif

8780022              Human papilloma virus moleküler hızlı tiplendirme (DNA dizi analizi), Biyopsi Materyali

8780023              Human papilloma virus moleküler hızlı tiplendirme (DNA dizi analizi), İdrar

8780024              Human papilloma virus moleküler hızlı tiplendirme (DNA dizi analizi), Liqui-Prep

8780025              Human papilloma virus moleküler hızlı tiplendirme (DNA dizi analizi), Parafin Kesit

8780026              Human papilloma virus moleküler hızlı tiplendirme (DNA dizi analizi), Sürüntü

8780027              Human papilloma virus moleküler hızlı tiplendirme (DNA dizi analizi), Thin Prep

8389216              Huntington Hastalığı Huntingtin (IT15) Geni CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi

8905008              Hücre Sayımı / Tiplendirme (Vücut sıvıları- Otomatize)

8905007              Hücre Sayımı, BOS

8905005              Hücre Sayımı, Vücut Sıvıları

8905002              Hücre Tiplendirmesi, BOS

8905006              Hücre Tiplendirmesi, Vücut Sıvıları

8352013              Hyaluronik Asit, Serum

8352017              Hypocretin (Orexin), BOS

8392393              IFIH1 Gen Analizi

8278401              IgA

8278405              IgA Subgrubları

8278404              IgD

8278501              IgE, Total

8352011              IGF Bağlayan Protein (IGF-BP-3)

8278402              IgG

8278410              IgG, BOS

8278701              IgG Subgrupları

8278403              IgM

8392326              IL2RG (IL2 Reseptör Gamma) Gen Analizi

8392366              IL21 Gen Analizi

8389945              Imatinib (Gleevec) Direnci ABL1 Geni Mutasyon Analizi

8671001              Influenza A Antikoru, IgA

8671002              Influenza A Antikoru, IgG

8780152              Influenza A/B RNA PCR, BOS

8780028              Influenza A/B RNA PCR, Bronkoalveoler Lavaj

8780029              Influenza A/B RNA PCR, Nazofaringeal Aspirat

8780030              Influenza A/B RNA PCR, Nazofarinks Sürüntü

8740001              Influenza Antijeni (A ve B)

8671003              Influenza B Antikoru, IgA

8671004              Influenza B Antikoru, IgG

8392020              Interlökin 28B (Interferon lambda 3) IFNL3 Gen Analizi

8448410              Isoniazid (INH)

8254411              Itraconazole

8392158              iAMP21 Amplifikasyon Analizi

8029926              İbuprofen

8100201              İdrar analizi, Tam

8708601              İdrar Kültürü

8392512              İfosfamid, Serum

8557603              İlaç Duyarlılık ve Direnç Testi-Abciximab

8557604              İlaç Duyarlılık ve Direnç Testi-Aspirin

8557605              İlaç Duyarlılık ve Direnç Testi-Clopidogrel

8017401              İmipramine

8504404              İmmatür Granülosit (IG)

8504402              İmmatür Trombosit Fraksiyonu (IPF)

8633404              İmmünfiksasyon Elektroforez ( IgE spesifik)

8633403              İmmünfiksasyon Elektroforezi, BOS

8633408              İmmünfiksasyon Elektroforezi (IFE), İdrar (24 saat), Kantitatif

8633405              İmmünfiksasyon Elektroforezi (IFE), Serum,Kalitatif

8633406              İmmünfiksasyon Elektroforezi (İFE), İdrar (24 saat), Kalitatif

8633407              İmmünfiksasyon Elektroforezi (İFE), Serum, Kantitatif Monoklonal Protein Belirlenmesi

8301821              İndium, Gaita

8301820              İndium, İdrar

8301819              İndium, Serum

8301818              İndium, Tam Kan

8249111              İndomethacin, İdrar

8249110              İndomethacin, Serum

8499921              İnfliximab, Serum

8633601              İnhibin A

8352003              İnhibin B

8352501              İnsülin

8633701              İnsülin Antikoru

8043502              İnsülin, (OGTT eşliğinde)

8352502              İnsülin Rezistans İndeksi (HOMA-IR)

8043511              İnsülin, Tokluk (2. Saat)

8043402              İnsülin Tolerans Testi

8684901              İnterferon Beta Antikor

8684910              İnterferon gamma

8635302              İnterleukin-1 (IL-1)

8635304              İnterleukin-2 (IL-2)

8635301              İnterleukin-6 (IL-6)

8635303              İnterleukin-8 (IL-8)

8634001              İntrinsik Faktör Antikoru

8389938              inv 16 (p13;q22) CBFB-MYH11 Füzyon transkripti

8378902              İyot, İdrar

8690003              İzohemaglutinin

8389974              JAK2 Geni Mutasyon Analizi (Ekzon 12)

8389939              JAK2 Geni p.V617F Mutasyon Analizi

8392325              JAK3 Gen Analizi

8665809              Japon Ensefalit Virus Antikoru, IgG

8665808              Japon Ensefalit Virus Antikoru, IgM

8780033              JC Virus DNA (PCR), BOS, Kantitatif

8780184              JC Virus DNA (PCR), Diğer Örnekler, Kantitatif

8780034              JC Virus DNA (PCR), İdrar, Kantitatif

8780035              JC Virus DNA (PCR), Plazma, Kantitatif

8780036              JC Virus DNA (PCR), Serum, Kantitatif

8230001              Kadmiyum

8230002              Kadmiyum, İdrar

8210803              Kalay

8210804              Kalay,İdrar(Spot)

8230801              Kalsitonin

8230800              Kalsitonin, Washout

8231001              Kalsiyum

8234002              Kalsiyum, İdrar (24 saat)

8233001              Kalsiyum, İyonize

8234003              Kalsiyum/Kreatinin oranı, Spot idrar

8690001              Kan grubu (ABO)

8704004              Kan Kültürü (Aerob-Anaerob)

8704005              Kan Kültürü (Mantar, Mycobacteria)

8502103              Kan Sayımı, Otomatik Hemogram (Geniş panel)

8502109              Kan Sayımı, Otomatik Hemogram (Pediatrik Panel)

8500201              Kanama Zamanı (IVY yöntem)

8500202              Kanama Zamanı (Otomatize sistem)

8392261              Kaposi Sarkomu, IL6 Gen Analizi

8278407              Kappa Hafif Zinciri, İdrar

8278417              Kappa Hafif Zinciri, Serum

8602105              Karaciğer Otoimmün Profil

8392132              Kardiyomiyopati Paneli

8389838              Kardiyovasküler Risk Paneli

8499906              Karnitin, Serbest

8499904              Karnitin, Total

8254407              Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)

8390783              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Abort Materyali

8392391              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Abort Materyali + Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)

8390781              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Amniyon Sıvısı

8390788              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Amniyon Sıvısı + Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)

8390782              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Amniyon Sıvısı (İkiz Gebelik)

8390710              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Amniyon Sıvısı (İkiz Gebelik) + Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)

8390784              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Fetal Kan (Kord Kanı)

8392374              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Fetal Kan (Kord Kanı) + Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)

8390711              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Hemato-onkolojik (Periferik Kan)

8390702              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Kemik İliği

8390712              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Koryon Villus Örneği (CVS)

8390715              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Koryon Villus Örneği (CVS) + Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)

8390714              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Koryon Villus Örneği (CVS) (İkiz Gebelik)

8390716              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Koryon Villus Örneği (CVS) (İkiz Gebelik)+ Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)

8390703              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Periferik Kan

8392035              Karyotipleme (Kromozom Analizi); Solid Doku Örneği (Cilt Dokusu vs.)

8392249              Karyotipleme (Subtelomerik Tarama Dahil); Infertilite, Kötü Obstetrik Öykü Paneli

8238201              Katekolaminler, İdrar (adrenalin, noradrenalin, dopamin)

8238301              Katekolaminler, Plazma (adrenalin, noradrenalin, dopamin)

8707522              Kateter Ucu Kültürü

8389901              KIT (Mast cell growth factor receptor) Geni Ekzon 9, 11, 13, 17 Mutasyon Taraması

8390117              KIT (Mast cell growth factor receptor) Geni p.D816V Mutasyon Analizi

8392361              Kimerizm, B Hücre, PCR Bazlı STR Fragman Analizi

8389861              Kimerizm, PCR Bazlı STR Fragman Analizi, Aynı Cinsiyet Transplantasyon

8392030              Kimerizm, PCR Bazlı STR Fragman Analizi, Aynı Cinsiyet Transplantasyon, Ön Hazırlık

8392360              Kimerizm, T Hücre, PCR Bazlı STR Fragman Analizi

8389125              Kistik Fibroz CFTR Gen Analizi

8389191              Kistik Fibroz CFTR Gen Analizi, Prenatal

8392216              Kistik Fibroz, CFTR Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8351615              Kistik Fibrozis Tarama Testi (IRT)

8243501              Klor (Cl)

8243803              Klor (Cl), Biyolojik Sıvı

8243802              Klor (Cl), BOS

8243602              Klor (Cl), İdrar (spot)

8243603              Klor (Cl), İdrar (24 saat)

8600451              Klorpromazin, Serum

8301803              Kobalt, İdrar

8301801              Kobalt, Serum

8249102              Koenzim Q-10

8263302              Kolestanol

8371801              Kolesterol, HDL

8372102              Kolesterol, LDL (Direkt)

8246501              Kolesterol, Total

8371901              Kolesterol, VLDL

8524005              Kollajen Bağlanma Testi

8352042              Kollajen Tip 7

8616011              Kompleman C1q

8616004              Kompleman C2

8616002              Kompleman C3

8616001              Kompleman C4

8616005              Kompleman C5

8616012              Kompleman C6

8616013              Kompleman C7

8616014              Kompleman C8

8616015              Kompleman C9

8260704              Kompleman H

8260705              Kompleman I

8392033              Konjenital Adrenal Hiperplazi CYP21A2 Gen Analizi

8392150              Konjenital Adrenal Hiperplazi CYP21A2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8392140              Konjenital Nötropeni ELANE (ELA2) Gen Analizi

8392079              Konjenital Nötropeni Tip3 HAX1 Gen Analizi

8392126              Konjenital Sağırlık Connexin 26 (GJB2) Gen Analizi

8412005              Koproporfirin İzomerleri (I ve III)

8252801              Kortikosteron

8253301              Kortizol

8253001              Kortizol, Serbest

8253302              Kortizol, Tükrük

8414302              Kortizon

8390112              KRAS Ekzon 2,3,4 Gen Mutasyon Analizi

8255001              Kreatin Kinaz (CK), Total

8255401              Kreatin Kinaz İzoenzimleri

8255301              Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)

8256501              Kreatinin

8257504              Kreatinin, Biyolojik Sıvı

8257002              Kreatinin, Diyalizat Sıvısı

8257003              Kreatinin, İdrar (spot)

8257004              Kreatinin, İdrar (24 saat)

8257503              Kreatinin, İdrar (24 saat) (15 yaş altı bireyler)

8257501              Kreatinin Klirensi

8257502              Kreatinin Klirensi (15 Yaş Altı Bireyler)

8258501              Kriyofibrinojen

8259501              Kriyoglobülin

8259502              Kriyoglobülin, Kantitasyon ve Tiplendirme

8249501              Krom

8249502              Krom, İdrar

8631607              Kromogranin A

8392322              Kromozomal İnstabilite Sendromları; DEB Testi

8391003              Kromozomal İnstabilite Sendromları; MMC Uyarı Testi

8392309              Kromozomal İnstabilite Sendromları, SCE (Kardeş Kromatid Değişimi) Analizi

8392297              Kromozomal İnstabilite Sendromları, Spontan Kırık Analizi

8365501              Kurşun

8365503              Kurşun, BOS

8365502              Kurşun, İdrar

8707501              Kültür, Aerob (tüm örnek tipleri)

8707511              Kültür, Anaerob

8360502              Laktat, BOS

8361501              Laktat Dehidrogenaz (LDH)

8361505              Laktat Dehidrogenaz (LDH), Biyolojik Sıvı

8361504              Laktat Dehidrogenaz (LDH), BOS

8362501              Laktat Dehidrogenaz (LDH) İzoenzimleri

8360503              Laktat, Plazma

8295110              Laktoz Tolerans Testi

8278418              Lambda Hafif Zinciri, İdrar

8278408              Lambda Hafif Zinciri, Serum

8502107              Lamellar Cisimcik Sayımı (LBC)(Amniyotik Sıvı)

8029906              Lamotrigine

8636188              LDL ALT GRUPLARI (LİPOPRİNT)

8042802              L-Dopa Testi

8389501              Leber Optik Atrofi MTND1 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8029944              Leflunomid, Serum

8708102              Legionella Kültürü

8727801              Legionella pneumophila Antijeni

8661506              Legionella pneumophila Antikoru, IgG

8661505              Legionella pneumophila Antikoru (Tip 1), IgM

8780037              Legionella pneumophila DNA (PCR), Balgam

8780038              Legionella pneumophila DNA (PCR), Boğaz

8780039              Legionella pneumophila DNA (PCR), Bronkoalveoler lavaj

8780185              Legionella pneumophila DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780040              Legionella pneumophila DNA (PCR), Tam Kan

8780041              Legionella pneumophila DNA (PCR), Transtrakeal Aspirat

8662805              Leishmania donovani Antikoru

8780186              Leishmania spp. DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780043              Leishmania spp. DNA (PCR), Parafin Kesit

8780044              Leishmania spp. DNA (PCR), Tam Kan

8780042              Leishmania spp. DNA (PCR),Biyopsi Materyali

8818005              Lenfoma Paneli (Flow cytometry)

8635910              Lenfosit Alt Grupları (Flow Sitometri)

8390044              Lenfosit Cross-match (CDC)

8390024              Lenfosit Cross-Match (Flow Cytometry)

8660912              Lepra Antikoru

8352002              Leptin

8392245              Leptin Gen Analizi

8672003              Leptospira Antikoru,IgG

8672004              Leptospira Antikoru,IgM

8780045              Leptospira PCR, BOS

8780046              Leptospira PCR, İdrar

8780047              Leptospira PCR, Tam Kan

8392349              Lesch Nyhan Sendromu – HPRT1 Gen Analizi

8029925              Levetiracetam

8351914              LGI1 (Leucine-rich glioma inactivated protein 1) Antikoru

8392395              LIG4 Gen Analizi

8029936              Lidocaine, Serum

8369001              Lipaz

8217203              Lipoprotein (a) (Lp(a))

8371501              Lipoprotein Elektroforezi

8636187              LİPOPROTEİN PROFİL (NMR)

8672301              Listeria monocytogenes Antikoru

8017801              Lithium

8637602              Liver Kidney Mikrozomal Antikor (anti-LKM)

8554901              Lizozim

8392147              Lokusa Özgü FISH Analizi

8392523              Lopinavir, Serum

8554001              Lökosit Alkalen Fosfataz Boyası

8630438              Lökosit Antijen Deteksiyon ( LAD)

8635902              Lösemi Paneli (Flow Sitometri)

8573201              Lupus Antikoagulanı (LA)

8685002              Lupus Erythematosus (LE) Hücresi

8300201              Luteinizan Hormon (LH)

8780048              Lymphocytic Choriomeningitis (LCM) Virüs PCR, Amniyotik Sıvı

8780049              Lymphocytic Choriomeningitis (LCM) Virüs PCR, BOS

8780050              Lymphocytic Choriomeningitis (LCM) Virüs PCR, Tam Kan

8373501              Magnezyum (Mg)

8373506              Magnezyum (Mg), Eritrosit

8373504              Magnezyum (Mg), İdrar (spot)

8373505              Magnezyum (Mg), İdrar (24 saat)

8215007              Makroamilaz

8369002              Makrolipaz

8414602              Makroprolaktin

8720704              Malaria Antijeni, Hızlı Test

8675001              Malaria Antikoru

8392101              Mandelik Asit, İdrar

8378503              Mangan,İdrar (24 Saat)

8378501              Mangan,Serum

8378502              Mangan,Tam Kan (EDTA)

8722001              Mantar, Direkt Mikroskobik İnceleme

8710201              Mantar Kültürü

8392128              Marfan Sendromu FBN1 Gen Analizi

8352025              MBL (Mannose Binding Lectin)

8389903              MELAS MT-ND5 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8389904              MELAS MT-TL1 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8499902              Melatonin

8499911              Melatonin Sülfat (Melatonin metaboliti)

8749106              Menenjit Bakteri Paneli (PCR)

8749105              Menenjit Viral Paneli (PCR)

8254404              Metabolik Tarama-Aminoasit ve Açilkarnitin Profili (Tandem MS)

8389293              Metakromatik Lökodistrofi ARSA Gen Analizi

8383503              Metanefrin, İdrar

8383502              Metanefrin, Plazma

8460004              Metanol (Metil Alkol), İdrar(spot)

8460003              Metanol (Metil Alkol),Tam Kan (EDTA)

8384001              Methadon

8305001              Methemoglobin

8029902              Methotrexate

8392123              Methyl-Ethyl Ketone

8600446              Metilfenidat

8392104              Metilhippürik Asit, İdrar

8392103              Metilmalonik Asit, İdrar

8392102              Metilmalonik Asit, Serum

8029943              Metoprolol, Serum

8391808              Mevalonik Asit, İdrar

8392273              MGMT Gen Analizi

8015404              Midazolam, İdrar

8015403              Midazolam, Serum

8204302              Mikroalbumin, İdrar (spot)

8204303              Mikroalbumin, İdrar (24 saat)

8392124              Mikroarray (Abort Materyali)

8392094              Mikroarray (Postnatal Diagnostik Array)

8392275              Mikroarray, Prenatal Array, Amniyon Sıvısı

8392276              Mikroarray, Prenatal Array Anne

8392278              Mikroarray, Prenatal Array Anne-Baba

8392274              Mikroarray, Prenatal Array, CVS

8392100              Mikroarray TRIO (Prenatal Tarama Amaçlı Array, Anne-Baba-Çocuk), Amniyon sıvısı

8392163              Mikroarray TRIO (Prenatal Tarama Amaçlı Array, Anne-Baba-Çocuk), CVS materyali

8392369              Mikroarray, XON Array

8390108              Mikrosatellit Instabilitesi

8720501              Mikroskobik İnceleme, Biyolojik Sıvı

8720503              Mikroskobik inceleme (Direkt, Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)

8720505              Mikroskobik İnceleme, Ürik Asit Kristali

8720502              Mikroskobik İnceleme,Gaita

8392505              Mirtazapine, İdrar

8392504              Mirtazapine, Serum

8625501              Mitokondri Antikoru (AMA)

8625505              Mitokondri Antikoru (AMA) Subgrupları

8392179              Mitokondriyal Genom Analizi

8249104              Mitotane, Serum

8623524              Miyozit Paneli

8392134              MODY Paneli

8389623              MODY Tip 1 HNF4A Gen Analizi

8389626              MODY Tip 2 GCK Gen Analizi

8389627              MODY Tip 3 HNF1A Gen Analizi

8389628              MODY Tip 5 HNF1B Gen Analizi

8600176              Moleküler Alerji, Bee venom rApi m1 (i208)

8600196              Moleküler Alerji, Birch rBet v1 (t215)

8600175              Moleküler Alerji, Cat rFel d1 (e94)

8600174              Moleküler Alerji, Dog rCan f1 (e101)

8600179              Moleküler Alerji, Egg nGal d1:Ovomucoid (f233)

8600180              Moleküler Alerji, Egg nGal d2:Ovalbumin (f232)

8600181              Moleküler Alerji, Egg nGal d3:Conalbumin (f323)

8600193              Moleküler Alerji, Hazelnut rCor a1 (f428)

8600203              Moleküler Alerji, Hazelnut rCor a14 (f439)

8600201              Moleküler Alerji, Hazelnut rCor a8 (f425)

8600202              Moleküler Alerji, Hazelnut rCor a9 (f440)

8600182              Moleküler Alerji, Milk nBos d4 alpha-Lactalbumin (f76)

8600183              Moleküler Alerji, Milk nBos d5 beta-Lactoglobulin (f77)

8600184              Moleküler Alerji, Milk nBos d8 Casein (f78)

8600199              Moleküler Alerji, Mugwort nArt v1 (w231)

8600200              Moleküler Alerji, Mugwort nArt v3 (w233)

8600197              Moleküler Alerji, Olive nOle e1 (t224)

8600187              Moleküler Alerji, Peanut rAra h1 (f422)

8600188              Moleküler Alerji, Peanut rAra h2 (f423)

8600189              Moleküler Alerji, Peanut rAra h3 (f424)

8600190              Moleküler Alerji, Peanut rAra h6 (f447)

8600191              Moleküler Alerji, Peanut rAra h8 (f352)

8600192              Moleküler Alerji, Peanut rAra h9 (f427)

8633409              Moleküler Alerji, Pediatrik Profil

8600198              Moleküler Alerji, Timothy grass rPhI p2 (f206)

8600194              Moleküler Alerji, Walnut rJug r1 (f441)

8600195              Moleküler Alerji, Walnut rJug r3 (f442)

8600177              Moleküler Alerji, Wasp venom rVes v1 (i211)

8600178              Moleküler Alerji, Wasp venom rVes v5 (i209)

8600185              Moleküler Alerji, Wheat flour rTri a 14:nsLTP (f433)

8600186              Moleküler Alerji, Wheat flour rTri a19 Omega 5 Gliadin (f416)

8301826              Molibden, Serum

8301827              Molibden, Tam Kan (EDTA)

8389829              MTHFR c.C677T ve c.A1298C Polimorfizmleri

8389845              MTHFR Geni c.A1298C Polimorfizm Analizi

8389841              MTHFR Geni c.C677T Polimorfizm Analizi

8392148              Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1 MEN1 Gen Analizi

8390130              Multipl Endokrin Neoplazi Tip2A RET Gen Analizi

8635908              Multiple Myeloma , Tedavi takibi , MRD (Flow Sitometri)

8818006              Multiple Myeloma Paneli (Flow cytometry)

8673505              Mumps IgG ASI (Antikor Spesifik İndeks)

8673501              Mumps (Kabakulak) Antikoru, IgG

8673502              Mumps (Kabakulak) Antikoru, IgM

8779845              Mumps (Kabakulak) RNA (PCR), BOS

8780150              Mumps (Kabakulak) RNA (PCR), İdrar

8780149              Mumps (Kabakulak) RNA (PCR), Nazofaringeal Aspirat

8780151              Mumps (Kabakulak) RNA (PCR), Tükürük

8780079              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Açlık Mide Sıvısı

8780080              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Balgam

8780081              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Biyopsi Materyali

8780082              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Bronkoalveoler Lavaj

8780083              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Deri Materyali

8780084              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Diğer Örnekler

8780085              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Doku

8780086              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), İdrar

8780087              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Kist Sıvısı

8780088              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Perikardial Sıvı

8780089              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Periton Sıvısı

8780090              Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), Plevra Sıvısı

8719004              Mycobacteria (Tbc) Antibiyotik Duyarlılık (major ve minor ilaçlar)

8392112              Mycophenolic Acid

8673802              Mycoplasma pneumoniae Antikoru, IgG

8673801              Mycoplasma pneumoniae Antikoru, IgM

8780092              Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR), Balgam

8780093              Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR), BOS

8780094              Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj

8780187              Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780095              Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR), Doku

8780096              Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR), Eklem Sıvısı

8780097              Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR), Tam Kan

8780098              Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR), Transtrakeal Aspirat

8780099              Mycoplasma spp. DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780100              Mycoplasma spp. DNA (PCR), Doku

8780101              Mycoplasma spp. DNA (PCR), Hücre Kültürü

8780102              Mycoplasma spp. DNA (PCR), İdrar

8780104              Mycoplasma spp. DNA (PCR), Prostat Sıvısı

8780103              Mycoplasma spp. DNA (PCR), Semen

8780105              Mycoplasma spp. DNA (PCR), Servikal Sürüntü

8780106              Mycoplasma spp. DNA (PCR), Üretral Akıntı

8351603              Myelin Associated Glycoprotein (MAG) Antikoru, IgM

8387301              Myelin Bazik Protein (MBP) Antikoru

8399906              Myeloproliferatif hastalıklarda CALR Gen Mutasyon Analizi

8389989              Myeloproliferative Leukemia Protein, MPL Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8387401              Myoglobin

8387400              Myoglobin, İdrar (Spot)

8389218              Myotonik Distrofi Tip 1 DMPK geni CTG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi

8301830              Myotonik Distrofi Tip 2 (DM2) (ZNF9)

8352019              Myozin Spesifik Antikor

8630400              M2-Piruvat Kinaz

8213101              N-Asetil Aspartat (NAA)

8919001              Nazal Smear

8630506              n-Butil Alkol

8785001              Neisseria gonorrhoeae Antikoru

8780052              Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780053              Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR), Göz Salgısı

8780054              Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR), İdrar

8780056              Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR), Prostat Sıvısı

8780055              Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR), Semen

8780057              Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR), Servikal Sürüntü

8780058              Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR), Üretral Akıntı

8392520              Nelfinavir, Serum

8225102              Neonatal Bilirubin, Total (Kapiller)

8444302              Neonatal TSH

8249103              Neopterin, BOS

8392000              Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 1 (NCL Tip1) Sık Görülen Mutasyon Analizi

8392001              Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 2 (NCL Tip2) Sık Görülen Mutasyon Analizi

8392002              Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 3 (NCL Tip3) Sık Görülen Mutasyon Analizi

8392521              Nevirapine, Serum

8392370              NGS Panel-1

8630507              n-Heptan

8600441              Nifedipin, Serum

8388501              Nikel

8388502              Nikel, İdrar

8636204              NK Aktivitesi

8636200              NK Paneli

8625620              NMO-IgG Antikoru (Anti-Aquaporin 4 Antikoru)

8625626              NMO-IgG Antikoru (Anti-Aquaporin 4 Antikoru), BOS

8780059              Nocardia DNA (PCR), Balgam

8780188              Nocardia DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780060              Nocardia DNA (PCR), Doku

8780061              Nocardia DNA (PCR), Kültür Plağı

8780062              Nocardia DNA (PCR), PÜY

8780063              Nocardia DNA (PCR), Transtrakeal Aspirat

8392023              Non-invaziv Prenatal Tarama Testi (NIPT), Anne kanından Trizomi 13-18-21 Taraması

8392156              Non-invaziv RH Heterozigotluk Testi

8392092              Noonan Sendromu PTPN11 Gen Analizi

8392162              Noonan Sendromu PTPN11 Gen Analizi, Prenatal

8238404              Noradrenalin (Norepinefrin)

8238405              Noradrenalin (Norepinefrin), İdrar

8238202              Normetanefrin, İdrar

8238203              Normetanefrin, Plazma

8779831              Norovirus (Norwalk ve Norwalk benzeri virus) PCR

8744902              Norovirüs Antijeni

8018201              Nortriptyline

8389219              Nörofibromatozis Tip 1 NF1 Gen Analizi

8392145              Nörofibromatozis Tip 1 NF1 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8392173              Nörofibromatozis Tip 2 NF2 Gen Analizi

8392324              Nörofibromatozis Tip 2 NF2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8631605              Nöron Spesifik Enolaz (NSE)

8631610              Nöron Spesifik Enolaz (NSE), BOS

8634401              Nötrofil Fonksiyon Testi

8392358              Nötrofil Spesifik Antijen 1, PRV-1 (CD 177) Gen Analizi

8392338              NPHP1 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8392213              NRAS Ekzon 2,3,4 Gen Mutasyon Analiz

8252302              N-Telopeptidler (NTx)

8631603              Nükleer Matriks Protein-22 (NMP-22)

8390123              Nükleofosmin (NPM1) Geni Ekzon 12 Mutasyon Analizi

8424404              O-Cresol

8394502              Okzalat, İdrar (spot)

8394503              Okzalat, İdrar (24 saat)

8029952              Olanzapin

8389259              Oligodendroglioma 1p / 19q delesyonları

8391601              Oligoklonal Band

8254409              Omega-3 yağ asitleri

8254410              Omega-6 yağ asitleri

8392501              Opiatlar

8392007              Opitz-Kaveggia Sendromu MED12 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8389810              Orak Hücre (Sickle Cell) Anemisi HBB Geni p.E7V Mutasyon Analizi, Postnatal

8389890              Orak Hücre (Sickle Cell) Anemisi HBB Geni p.E7V Mutasyon Analizi, Prenatal

8391803              Organik asitler, İdrar

8391807              Orotik Asit, İdrar

8393001              Osmolalite

8393501              Osmolalite, İdrar

8389620              Osteogenesis İmperfekta COL1A1 Gen Analizi

8392160              Osteogenesis İmperfekta COL1A2 Gen Analizi

8393701              Osteokalsin

8389624              Osteopetrosis CLCN7 Gen Analizi

8392157              Osteopetrosis TCIRG1 Gen Analizi

8389614              Osteoporoz COL1A1 Geni c.G1245T Polimorfizm Analizi

8389610              Otozomal Dominant Periyodik Ateş (TRAPS ) TNFRSF1A Geni Analizi

8625614              Over Antikoru

8015602              Oxcarbazepin

8392235              PABPN1 Gen Analizi

8389839              PAI-1 Geni -675 4G / 5G Polimorfizmi Analizi

8301817              Palladium, İdrar

8301816              Palladium, Serum

8301815              Palladium, Tam Kan

8602102              p-ANCA (MPO Antikoru)

8390018              Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik

8390019              Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik

8351906              Pankreatik Polipeptid (PP)

8392313              Paragangliom Paneli; SDHB, SDHC, SDHD, VHL Gen Analizi

8727901              Parainfluenza (1-3) Antikoru, IgA

8727902              Parainfluenza (1-3) Antikoru, IgM

8623523              Paraneoplastik Panel, BOS

8623522              Paraneoplastik Panel, Serum

8397001              Parathormon (PTH), İntakt

8397003              Parathormon (PTH) İntakt, Washout

8397002              Parathormon-related Peptid (PTHrP)

8625503              Parietal Hücre Antikoru

8392507              Paroxetine, İdrar

8392506              Paroxetine, Serum

8699925              Parsiyel RhD Serotiplendirme

8674701              Parvovirus B19 Antikoru, IgG

8674702              Parvovirus B19 Antikoru, IgM

8758203              Parvovirus B19 DNA (PCR), Amniyotik sıvı, Kantitatif

8780107              Parvovirus B19 DNA (PCR), Diğer Örnekler, Kantitatif

8780108              Parvovirus B19 DNA (PCR), Tam Kan, Kantitatif

8392344              PAX3 Gen Analizi

8390122              PDGFRA Geni Ekzon 12, 14, 18 Mutasyon Analizi

8389283              Pelizeus Merzbacher PLP1 Gen Analizi

8392146              Pelizeus Merzbacher PLP1 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8392345              Perforin 1, PRF1 Gen Analizi

8506004              Periferik Yayma (Dijital Morfoloji)

8392502              Pethidine (Meperidine)

8392226              PFIC 1, ATP8B1 Gen Analizi

8392227              PFIC 2 ABCB11 Gen Analizi

8392228              PFIC 3, ABCB4 Gen Analizi

8392027              PGT FISH ön hazırlık

8390795              PGT_FISH (Ön Hazırlık dahil)

8392155              PGT_HLA Uyumu_Ön hazırlık ve I.deneme

8392088              PGT_Tek gen doğrulama_Prenatal Tanı

8392154              PGT_Tek gen+HLA_Ön hazırlık ve I.deneme

8392084              PGT_Tek gen_II. deneme

8392085              PGT_Tek gen_III. deneme

8392086              PGT_Tek gen_IV. deneme

8392083              PGT_Tek gen_Nadir görülen hastalıklar_Ön hazırlık ve I.deneme

8392082              PGT_Tek gen_Sık görülen hastalıklar_ Ön hazırlık ve I.deneme

8392087              PGT_Tek gen_V. deneme

8280004              pH, Gaita

8280003              pH, Vücut Sıvıları

8018401              Phenobarbital

8029928              Phenprocoumon

8018501              Phenytoin (Diphenylhidantoin)

8018502              Phenytoin (Diphenylhidantoin), Serbest

8352009              Phospho-Tau

8392178              PITX1 Gen Analizi

8392292              Piknodizostozis Sendomu, CTSK Gen Analizi

8254301              Pipekolik Asit (Piperidin-2-karboksilik asit)

8252305              Piridinolin

8392508              Piroksikam, Serum

8421001              Piruvat

8421002              Piruvat, BOS

8422001              Piruvat Kinaz

8029953              PLAC test (lp-PLA2)

8720701              Plasmodium Aranması (Kalın damla/ince yayma )

8779918              Plasmodium DNA (PCR)

8301824              Platin, Gaita

8301823              Platin, İdrar

8301822              Platin, Serum

8424402              Plazma Renin Aktivitesi (PRA)

8542002              Plazminojen Aktivatör İnhibitör (PAI)

8542103              Plazminojen Aktivitesi

8780064              Pneumocystis carini (jirovecii) DNA (PCR), Balgam

8780065              Pneumocystis carini (jirovecii) DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj

8780189              Pneumocystis carini (jirovecii) DNA (PCR), Diğer Örnekler

8636107              PNH ( Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri) Paneli (Flow cytometry)

8392258              PNPLA6 Gen Analizi

8665804              Poliovirus Tip 1 Antikoru

8665806              Poliovirus Tip 3 Antikoru

8392332              Porfiri Cutanea Tarda, UROD Gen Analizi

8412001              Porfirin, Total

8412601              Porfirinler, Kantitatif, Gaita

8411001              Porfobilinojen

8029961              Posaconazole, Serum

8413302              Potasyum, İdrar (24 saat)

8413201              Potasyum (K)

8413303              Potasyum (K), Biyolojik Sıvılarda

8413304              Potasyum (K), BOS

8413301              Potasyum (K), İdrar (spot)

8390017              PRA ( PANEL REAKTİF ANTİKOR ) tanımlama

8390014              PRA ( PANEL REAKTİF ANTİKOR ) tarama

8389214              Prader-Willi – Angelman sendromu SNRPN Geni Metilasyon Paterni Analizi

8413401              Prealbumin

8010103              Pregabalin,Serum

8413501              Pregnanediol, İdrar

8529202              Prekallikrein (Fletcher Faktör)

8392236              Primer Hiperoksalüri Tip 1, AGXT Gen Analizi

8635909              Primer İmmünyetmezlik Paneli

8389241              Primer Torsiyon Distonisi TOR1A Ekzon 5 Mutasyon Analizi

8018801              Primidon

8391809              Pristanik Asit, Serum

8502108              Progenitör Hücre sayımı (HPC)

8414401              Progesteron

8420601              Proinsülin

8230802              Prokalsitonin

8499910              Prokollajen-III-Peptid

8499909              Prokollajen-I-Propeptid (PICP)

8414601              Prolaktin (PRL)

8029911              Propafenon

8029946              Propranolol, Serum

8415401              Prostat Spesifik Antijen (PSA), Serbest

8415304              Prostat Spesifik Antijen (PSA), Serbest (ECLIA)

8415301              Prostat Spesifik Antijen (PSA), Total

8415303              Prostat Spesifik Antijen (PSA), Total (ECLIA)

8415404              Prostate Health Index(phi)

8415508              Protein, Biyolojik Sıvılarda

8415509              Protein, BOS

8530301              Protein C Aktivitesi

8530201              Protein C, Antijen

8416501              Protein Elektroforezi

8416502              Protein Elektroforezi, İdrar

8415504              Protein, İdrar (24 saat)

8530502              Protein S Aktivitesi

8530503              Protein S Antijen, Total

8415501              Protein, Total

8352012              Protein 14-3-3 (CJD) (Western blot)

8415500              Protein/Kreatinin Oranı, İdrar(Spot)

8412004              Protoporfirin, Eritrosit

8561001              Protrombin Zamanı (PT)

8392330              PRSS1 Gen Analizi

8248001              Pseudokolinesteraz

8631703              Pseudomonas Antikoru

8561002              PT (Protrombin Zamanı) Karışım Testi

8392354              PTEN Delesyon/Duplikasyon Analizi

8378921              Pürin ve Pirimidin Paneli, İdrar

8707502              Püy Kültürü

8029914              Pyrazinamid

8351602              P53 Antikoru

8392291              P53 Geni Sık Görülen Mutasyon (Ekzon 5, 6, 7, 8, 9) Analizi

8648001              QuantiFERON TB-Gold (Gama İnterferon Salınım Deneyi) (IGRA)

8029909              Quetiapin

8019401              Quinidine

8019402              Quinine, İdrar

8029908              Rapamycin (sirolimus)

8280012              Redüktan Madde, Gaita

8280011              Redüktan Madde, İdrar

8424401              Renin, Direkt (Aktif Renin)

8742001              Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antijeni

8679006              Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antikoru, IgA

8779923              Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR), Balgam

8779924              Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR), Boğaz

8779928              Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj

8780190              Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR), Diğer Örnekler

8779927              Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR), Doku

8779925              Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR), Nazofaringeal Aspirat

8779926              Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR), Nazofarinks Sürüntü

8779929              Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR), Transtrakeal Aspirat

8745001              Respiratuar Panel

8625608              Retikülin Antikoru

8504401              Retikülosit Sayımı

8459002              Retinol Bağlayıcı Protein

8389222              Rett Sendromu MECP2 Geni Analizi

8392355              Rett Sendromu MECP2 Geni Delesyon/Duplikasyon Analizi

8690601              Rh alt grupları (altı antijen)

8660915              Rickettsia Antikoru, IgG

8779851              Rickettsia DNA (PCR)

8029929              Rifampisin

8392527              Risperidon, Serum

8392524              Ritonavir, Serum

8029949              Rivaroxaban ilaç düzeyi

8390807              RNA izolasyonu; kan, kemik iliği

8630500              ROMA-indeksi (Over Malignite Riski)

8643101              Romatoid Faktör (RF)

8742501              Rotavirus Antijeni

8392175              RPE65 Gen Analizi

8659201              RPR

8676201              Rubella Antikoru, IgG

8676202              Rubella Antikoru, IgM

8676205              Rubella IgG ASI (Antikor Spesifik İndeks)

8676204              Rubella IgG Avidite

8780066              Rubella RNA (PCR), Amniyotik Sıvı

8780067              Rubella RNA (PCR), Biyolojik Sıvı

8780068              Rubella RNA (PCR), BOS

8676206              Rubella RNA (PCR), CVS

8780069              Rubella RNA (PCR), Doku

8780070              Rubella RNA (PCR), Kordon Kanı

8780071              Rubella RNA (PCR), Plazma

8780072              Rubella RNA (PCR), Serum

8780073              Rubella RNA (PCR), Sürüntü

8676502              Rubeola (Kızamık) Antikoru, IgG

8676501              Rubeola (Kızamık) Antikoru, IgM

8676505              Rubeola (Kızamık) IgG ASI (Antikor Spesifik İndeks)

8676503              Rubeola (Kızamık) RNA (PCR), Amniyotik Sıvı

8667104              Saccharomyces cerevisiae Antikoru

8223901              Safra Asitleri

8223902              Safra Asitleri, İdrar

8223903              Safra Asitleri, Tokluk

8019601              Salicylate

8631802              Salmonella Agglütinasyonu (Gruber Widal)

8684908              Sarı humma Antikoru

8696183              SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 5 Lokus Donör Taraması (HLA A,B,C, DR, DQ)

8389606              SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 6 Lokus Donör Taraması (HLA A,B,C,DR, DQ, DP)

8684906              Schistosoma Antikoru

8392211              SEC23B Gen Analizi

8427001              Seks Hormonu Bağlayıcı Globulin (SHBG)

8425501              Selenyum

8425502              Selenyum,idrar (spot)

8707505              Semen Kültürü

8278421              Serbest Kappa Hafif Zinciri, İdrar

8278419              Serbest Kappa Hafif Zinciri, Serum

8278422              Serbest Lambda Hafif Zinciri, İdrar

8278420              Serbest Lambda Hafif Zinciri, Serum

8426001              Serotonin

8426003              Serotonin,idrar (24 Saat)

8029910              Sertralin

8239001              Seruloplazmin

8392214              Seruloplazmin, CP Gen Analizi

8388305              Serum Amiloid A

8265705              Sfingomyelinaz, Lökosit

8427502              Sialik Asit (NANA)

8392511              Siklofosfamid, Serum

8696181              Single Antigen Class I

8696180              Single Antigen Class II

8392509              Siprofloksasin, Serum

8388301              Sistatin-C

8388303              Sistatin-C, İdrar

8261503              Sistin, idrar (spot)

8261502              Sistin, idrar (24 saat)

8250702              Sitrat, İdrar (spot)

8250703              Sitrat, İdrar (24 saat)

8600453              Small dense LDL (sdLDL)

8392293              Smith Lemli Opitz Sendromu, DHCR7 Gen Analizi

8429501              Sodyum (Na)

8430007              Sodyum (Na), Biyolojik Sıvı

8430006              Sodyum (Na), BOS

8430004              Sodyum (Na), İdrar (spot)

8430005              Sodyum (Na), İdrar (24 saat)

8615701              Soğuk Agglutininler

8636170              Soluble CD25 Düzeyi

8446603              Soluble Transferrin Reseptörü (sTfR)

8708145              Solunum Sekresyonlarının Kantitatif Kültürü

8392252              Somatik BRCA1-BRCA2 Gen Analizi

8430501              Somatomedin-C (IGF-1)

8932502              Sperm Antikoru, IgA

8932503              Sperm Antikoru, IgG

8932504              Sperm Antikoru, IgM

8431501              Spesifik gravite, idrar hariç

8600310              Spesifik IgE- Acarus siro (d70)

8600145              Spesifik IgE- Ağaç Karışımı (Tree mix) (tx7)

8600305              Spesifik IgE- Ağaç Karışımı 1 (Tree mix 1) (tx1)

8600108              Spesifik IgE- Ağaç Karışımı 2 (Tree Mix 2) (tx2)

8600109              Spesifik IgE- Ağaç Karışımı 9 (Tree Mix 9) (tx9)

8600125              Spesifik IgE- Ak Tavşan Epiteli (Gerbil Epithelium) (e20)

8600147              Spesifik IgE- Alabalık (Trout) (f204)

8600385              Spesifik IgE- Alfa Laktalbumin (f76)

8600334              Spesifik IgE- Alternaria tenius (A. Alternata) (m6)

8600392              Spesifik IgE- Amoksisilin (c204)

8600391              Spesifik IgE- Ampisilin (c203)

8600164              Spesifik IgE- Antep Fıstığı (Pistachio) (f203)

8600359              Spesifik IgE- Armut (Pear) (f94)

8600426              Spesifik IgE- Arpa Unu (Barley) (f6)

8600443              Spesifik IgE- Artikain

8600340              Spesifik IgE- Ascaris (p1)

8600335              Spesifik IgE- Aspergillus fumigatus (m3)

8600414              Spesifik IgE- Aspirin

8600388              Spesifik IgE- At Kepeği (Horse Dander) (e3)

8600306              Spesifik IgE- Atropin

8600320              Spesifik IgE- Ayrık Otu (Bermuda Grass) (g2)

8600377              Spesifik IgE- Badem (Almond) (f20)

8600372              Spesifik IgE- Bal (Honey) (f247)

8600342              Spesifik IgE- Balarısı Zehiri (Bee Venom) (i1)

8600386              Spesifik IgE- Beta Laktoglobulin (f77)

8600369              Spesifik IgE- Brezilya Cevizi (Brazil nut) (f18)

8600399              Spesifik IgE- Buğday Poleni (Wheat Pollen) (g15)

8600319              Spesifik IgE- Buğday Unu (Wheat Flour) (f4)

8600336              Spesifik IgE- Candida albicans (m5)

8600401              Spesifik IgE- Cereals Flours

8600417              Spesifik IgE- Ceviz (Walnut) (f256)

8600337              Spesifik IgE- Cladosporium herbarum (m2)

8600138              Spesifik IgE- Çavdar (Rye) (g12)

8600345              Spesifik IgE- Çavdar Unu (Rye Flour) (f5)

8600324              Spesifik IgE- Çayır Otu (Timothy Grass) (g6)

8600160              Spesifik IgE- Çedar Peyniri (Cheddar Cheese) (f81)

8600370              Spesifik IgE- Çilek (Strawberry) (f44)

8600302              Spesifik IgE- Çocuk Gıda Paneli (fx5)

8600120              Spesifik IgE- Dar Yapraklı Sinir Otu (Plaintain) (w9)

8600323              Spesifik IgE- Delice Otu (Rye Grass) (g5)

8600356              Spesifik IgE- Dermatophagoides farinae (d2)

8600355              Spesifik IgE- Dermatophagoides pteronyssinus (d1)

8600428              Spesifik IgE- Dil Balığı (Sole) (f337)

8600350              Spesifik IgE- Domates (Tomato) (f25)

8600397              Spesifik IgE- Domuz Eti (Pork) (f26)

8600341              Spesifik IgE- Echinococcus (p2)

8600106              Spesifik IgE- Elma (Apple) (f49)

8600303              Spesifik IgE- Epitel (Epithelia) (ex1)

8600420              Spesifik IgE- Erik (Plum) (f255)

8600118              Spesifik IgE- Erişte Otu (Brome Grass) (g11)

8600366              Spesifik IgE- Ev Tozu (House Dust Greer) (h1)

8600393              Spesifik IgE- Ev Tozu (House Dust, Hollister Stier) (h2)

8600404              Spesifik IgE- Ev Tozu Karışımı (hx1)

8600419              Spesifik IgE- Fasulye (Bean) (f15)

8600332              Spesifik IgE- Fındık Ağacı Poleni (Hazel Pollen) (t4)

8600348              Spesifik IgE- Fındık (Hazelnut) (f17)

8600353              Spesifik IgE- Gıda Karışımı 1 (Kuruyemiş) (fx1)

8600157              Spesifik IgE- Gıda Karışımı 13 (Sebze Karışımı) (fx13)

8600170              Spesifik IgE- Gıda Karışımı 16 (Meyve Karışımı) (fx16)

8600360              Spesifik IgE- Gıda Karışımı 2 (Deniz Ürünleri) (fx2)

8600129              Spesifik IgE- Gıda Karışımı 3 (Tahıl/Un Karışımı) (fx3)

8600435              Spesifik IgE- Gıda Karışımı 50 (Meyve Karışımı) (fx50)

8600425              Spesifik IgE- Gıda Karışımı 6 (Tahıl/Un Karışımı) (fx6)

8600434              Spesifik IgE- Gıda Karışımı 73 (Et Karışımı) (fx73)

8600134              Spesifik IgE- Gluten (Gliadin) (f79)

8600321              Spesifik IgE- Güz çiğdemi (Meadow fescue) (g4)

8600343              Spesifik IgE- Hamam Böceği (German Cockroach) (i6)

8600152              Spesifik IgE- Hamsi (Anchovy) (f313)

8600322              Spesifik IgE- Hamster (e84)

8600166              Spesifik IgE- Havuç (Carrot) (f31)

8600398              Spesifik IgE- Hindi Eti (Turkey Meat) (f284)

8600394              Spesifik IgE- Hindistan cevizi (Coconut) (f36)

8600105              Spesifik IgE- Huş Ağacı (Common Silver Birch) (t3)

8600141              Spesifik IgE- Isırgan Otu (Nettle) (w20)

8600133              Spesifik IgE- Ispanak (Spinach) (f214)

8600415              Spesifik IgE- İbuprofen

8600406              Spesifik IgE- İncir (Fig) (f328)

8600316              Spesifik IgE- İnek Sütü (Cow’s Milk) (f2)

8600156              Spesifik IgE- İnhalan Allerjenler (Phadiatop)

8600149              Spesifik IgE- İstavrit (Jack Mackerel, Scad) (f60)

8600400              Spesifik IgE- Jelatin (c74)

8600139              Spesifik IgE- Kafes Kuşu Tüy Karışımı (ex72)

8600432              Spesifik IgE- Kaju (Cashew) (f202)

8600365              Spesifik IgE- Kakao (Cacao) (f93)

8600126              Spesifik IgE- Kanarya Tüyü (Canary Bird Feathers) (e201)

8600408              Spesifik IgE- Karabiber (Black Pepper) (f280)

8600349              Spesifik IgE- Karides (Shrimp) (f24)

8600325              Spesifik IgE- Kavun (Melon) (f87)

8600119              Spesifik IgE- Kayın Ağacı (American Beech) (t5)

8600413              Spesifik IgE- Kayısı (Apricot) (f237)

8600168              Spesifik IgE- Kazein (Casein) (f78)

8600374              Spesifik IgE- Keçi sütü (Goat’s Milk) (f409)

8600311              Spesifik IgE- Kedi Epiteli-Kepeği (Cat Epithelium-Dander) (e1)

8600148              Spesifik IgE- Kefal (Chub mackerel) (f50)

8600130              Spesifik IgE- Kereviz (Celery) (f85)

8600405              Spesifik IgE- Kestane (Chestnut) (f299)

8600409              Spesifik IgE- Kırmızıbiber (Chili Pepper) (f279)

8600328              Spesifik IgE- Kızılağaç Poleni (Alder Pollen) (t2)

8600389              Spesifik IgE- Kivi (Kiwi) (f84)

8600117              Spesifik IgE- Kokulu Yonca (Sweet Vernal Grass) (g1)

8600162              Spesifik IgE- Koyun Eti (Mutton) (f88)

8600313              Spesifik IgE- Köpek Epiteli (Dog Epithelium) (e2)

8600387              Spesifik IgE- Köpek Kepeği (Dog Dander) (e5)

8600304              Spesifik IgE- Küf Mantarı Karışımı 1 (Mold Mix) (mx1)

8600161              Spesifik IgE- Küflü Peynir (Cheese, Mold type) (f82)

8600375              Spesifik IgE- Lateks (k82)

8600439              Spesifik IgE- Lidocain

8600132              Spesifik IgE- Mantar (Mushroom) (f212)

8600444              Spesifik IgE- Mepivakain

8600427              Spesifik IgE- Mercimek (Lentil) (f235)

8600124              Spesifik IgE- Meşe (Oak) (t7)

8600155              Spesifik IgE- Mısır unu (Corn) (f8)

8600103              Spesifik IgE- Midye (Clam) (f207)

8600315              Spesifik IgE- Morina Balığı (Codfish) (f3)

8600338              Spesifik IgE- Mucor Racemosus (m4)

8600327              Spesifik IgE- Mugworth Sageb

8600115              Spesifik IgE- Muhabbet Kuşu Tüyü (Budgerigar Feathers) (e78)

8600371              Spesifik IgE- Muz (Banana) (f92)

8600403              Spesifik IgE- Naproksen

8600431              Spesifik IgE- Nikel

8600331              Spesifik IgE- Okaliptüs (Eucalyptus) (t18)

8600131              Spesifik IgE- Ot karışımı 1 (gx1)

8600136              Spesifik IgE- Ot karışımı 2 (gx2)

8600361              Spesifik IgE- Ot karışımı 3 (gx3)

8600378              Spesifik IgE- Ovalbumin (f232)

8600128              Spesifik IgE- Pamuk (Cotton) (o1)

8600411              Spesifik IgE- Parasetamol

8600159              Spesifik IgE- Patates (Potato) (f35)

8600407              Spesifik IgE- Patlıcan (Eggplant) (f262)

8600154              Spesifik IgE- Pediatric Phadiatop

8600153              Spesifik IgE- Pelin Otu (Common ragweed) (w1)

8600339              Spesifik IgE- Penicillium notatum (m1)

8600308              Spesifik IgE- Penisilin G (c1)

8600309              Spesifik IgE- Penisilin V (c2)

8600376              Spesifik IgE- Pirinç (Rice) (f9)

8600122              Spesifik IgE- Pityrosporum orbiculare (m70)

8600140              Spesifik IgE- Polenler ve Küf Mantarları (pax3)

8600351              Spesifik IgE- Portakal (Orange) (f33)

8600301              Spesifik IgE- Propofol

8600424              Spesifik IgE- Protamin Sülfat

8600151              Spesifik IgE- Sardalya (Sardine) (f308)

8015406              Spesifik IgE- Sarı Darı (Yellow millet)

8600410              Spesifik IgE- Sarıca Arı Zehiri (Paper wasp) (i4)

8600158              Spesifik IgE- Sarmaşık (Parietaria judacia) (w21)

8600114              Spesifik IgE- Sığır Eti (Beef, Cooked) (f27)

8600312              Spesifik IgE- Sığır Kepeği (Cow Dander) (e4)

8600430              Spesifik IgE- Siprofloksasin

8600121              Spesifik IgE- Sivrisinek (Mosquito) (i71)

8600163              Spesifik IgE- Siyah Zeytin (Black Olive) (f342)

8600384              Spesifik IgE- Soğan (Onion) (f48)

8600104              Spesifik IgE- Somon Balığı (Salmon) (f41)

8600347              Spesifik IgE- Soya Fasülyesi (Soya Bean) (f14)

8600142              Spesifik IgE- Sperm Sıvısı (Seminal fluid) (o70)

8600445              Spesifik IgE- Susam (Sesame) (f10)

8600107              Spesifik IgE- Şeftali (Peach) (f95)

8600116              Spesifik IgE- Tavuk Eti (Chicken) (f83)

8600102              Spesifik IgE- Tonbalığı (Tuna) (f40)

8600137              Spesifik IgE- Tüy Karışımı 1 (Feathers Mix 1) (ex71)

8600150              Spesifik IgE- Uskumru (Mackerel) (f206)

8600165              Spesifik IgE- Üzüm (Grape) (f259)

8600418              Spesifik IgE- Vanilya (Vanilla) (f234)

8600421              Spesifik IgE- Yaban Mersini (Blueberry) (f288)

8600123              Spesifik IgE- Yabanarısı Zehiri (Common wasp) (i3)

8600395              Spesifik IgE- Yabani Ot/Çiçek Karışımı 1 (Weed Mix 1)

8600144              Spesifik IgE- Yabani Ot/Çiçek Karışımı 3 (Weed mix 3)

8600396              Spesifik IgE- Yabani Ot/Çiçek Karışımı 5 (Weed mix 5)

8600135              Spesifik IgE- Yengeç (Crab) (f23)

8600346              Spesifik IgE- Yer Fıstığı (Peanut) (f13)

8600318              Spesifik IgE- Yulaf Unu (Oat Flour) (f7)

8600317              Spesifik IgE- Yumurta Akı (Egg White) (f1)

8600373              Spesifik IgE- Yumurta Sarısı (Egg Yolk) (f75)

8600173              Spesifik IgE- Yün (Wool) (k20)

8600333              Spesifik IgE- Zeytin Ağacı Poleni (Olive Pollen) (t9)

8392331              SPINK1 Gen Analizi

8389287              Spinal Musküler Atrofi (SMA) Delesyon/Duplikasyon Analizi, Prenatal

8389217              Spinal Musküler Atrofi (SMA)_Delesyon/Duplikasyon Analizi, Postnatal

8389231              Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 1 ATXN1 Geni CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi

8389232              Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 2 ATXN2 Geni CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi

8389233              Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 3 ATXN3 Geni CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi

8389634              Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 6 CACNA1A Geni CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi

8389635              Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tip 7 ATXN7 Geni CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi

8389230              Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tipler 1,2,3,6,7_Üçlü Tekrar Sayısı Analizi

8631609              Squamous Cell Carcinoma Antigen

8390006              SSO, HLA A (Düşük Çözünürlük)

8390007              SSO, HLA B (Düşük Çözünürlük)

8390008              SSO, HLA C (Düşük Çözünürlük)

8390009              SSO, HLA DR B1 (Düşük Çözünürlük)

8390003              SSO, HLA-A,B,C (Düşük Çözünürlük)

8390005              SSO, HLA-A,B,DR (Düşük Çözünürlük)

8390004              SSO,- HLA-DR,DQ (Düşük Çözünürlük)

8390045              SSO,HLA A,B,C,DR,DQ Düşük Çözünürlük testi

8390011              SSO,HLA DQ B1 (Düşük Çözünürlük)

8390040              SSO,HLA,A,B,C,DR (Düşük Çözünürlük)

8271002              Steatokrit, Gaita

8788001              Streptococcus (grup A) Saptanması, Hızlı Test

8789902              Streptococcus pneumoniae Antijeni

8660910              Streptococcus pneumoniae Antikoru, IgG

8458803              Susuzluk (Su Kısıtlama) Testi

8249101              Süksinilaseton, İdrar

8249100              Süksinilaseton, Kapiller Kan

8439202              Sülfit, İdrar

8439201              Sülfür, Serum

8352005              S-100B Protein, BOS

8352004              S-100B Protein, Serum

8437503              Şeker Kromatografisi, Gaita

8437501              Şeker Kromatografisi, İdrar

8389907              T hücre Klonalite Testi

8019701              Tacrolimus (FK 506)

8635907              T-ALL, Tedavi takibi, MRD (Flow Sitometri)

8017205              Talyum, İdrar

8017204              Talyum, Serum

8235502              Taş analizi, Safra Yolları

8235505              Taş analizi, Üriner sistem (FTIR)

8352008              Tau-protein

8636120              TCR V Beta Alt Grupları (Flow Sitometri)

8399901              Telomeraz Aktivitesi Tayini

8440302              Testosteron, Bioavailable

8440201              Testosteron, Serbest

8440301              Testosteron, Total

8677401              Tetanus Antikoru, IgG

8019801              Theophylline

8029912              Thiopental

8378901              Thiopurine S-Methyltransferase (TPMT)

8352031              Th1/Th2 Oranı (Flow Sitometri)

8630439              Timidin kinaz

8392522              Tipranavir, Serum

8680001              Tiroglobulin Antikoru (anti-Tg)

8443201              Tiroglobulin (hTg)

8443202              Tiroglobulin (hTg), Washout

8392336              Tiroid Hormon Direnci THRB Gen Analizi

8637601              Tiroid Peroksidaz Antikoru (anti-TPO)

8625619              Tiroid Stimulan İmmunglobulin (TSİ)

8444301              Tiroid Stimülan Hormon (TSH)

8392267              Tiroksin Bağlayıcı Globulin Eksikliği, TBG (SERPINA7) Gen Analizi

8444201              Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG)

8443901              Tiroksin, Serbest (FT4)

8443601              Tiroksin (T4), Total

8403003              Tirozin, Serum

8301807              Titanyum, İdrar

8301805              Titanyum, Serum

8301806              Titanyum, Tam Kan

8443001              Tiyosiyanat

8352022              TNF-Alfa

8020001              Tobramisin

8207504              Toluol, Tam kan

8020101              Topiramate

8009001              TORCH Antikoru Paneli

8668206              Toxocara canis Antikoru, IgG

8677901              Toxoplasma Antikoru, IgA

8677701              Toxoplasma Antikoru, IgG

8677801              Toxoplasma Antikoru, IgM

8779860              Toxoplasma gondii DNA (PCR), Amniyotik Sıvı

8780111              Toxoplasma gondii DNA (PCR), Biyopsi Materyali

8780112              Toxoplasma gondii DNA (PCR), BOS

8780191              Toxoplasma gondii DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780148              Toxoplasma gondii DNA (PCR), Göz Salgısı

8780113              Toxoplasma gondii DNA (PCR), İdrar

8780114              Toxoplasma gondii DNA (PCR), Kordon Kanı

8780115              Toxoplasma gondii DNA (PCR), Plazma

8780116              Toxoplasma gondii DNA (PCR), Serum

8780117              Toxoplasma gondii DNA (PCR), Tam Kan

8677702              Toxoplasma IgG Avidite

8728501              TPHA (Treponema Pallidum Hemaglutinasyon Antikoru)

8389990              TPMT Genotiplemesi

8392357              TPO Gen Analizi

8446601              Transferrin

8442502              Transketolaz, Eritrosit

8732702              Transplantasyon Viral Panel PCR, Kalitatif

8392122              trans,trans-Muconic acid

8378919              Treosulfan

8678105              Treponema pallidum Antikoru (FTA-Abs), IgG (IFT)

8678104              Treponema pallidum Antikoru (FTA-Abs), IgM (IFT)

8779833              Treponema pallidum DNA (PCR), Amniyotik Sıvı

8779930              Treponema pallidum DNA (PCR), BOS

8780192              Treponema pallidum DNA (PCR), Diğer Örnekler

8779933              Treponema pallidum DNA (PCR), Doku

8779931              Treponema pallidum DNA (PCR), Plazma

8779932              Treponema pallidum DNA (PCR),Genital Sürüntü

8043801              TRH Stimülasyon Testi-1

8043803              TRH Stimülasyon Testi-2

8678402              Trichinella spiralis Antikoru, IgG

8447801              Trigliserid

8448101              Triiodotironin, Serbest (FT3)

8448001              Triiodotironin (T3), Total

8392110              Trikloroasetik Asit, İdrar

8392120              Trikloroetanol, İdrar

8392111              Trikloroetilen (TCE)

8029935              Trimethoprim, Serum

8449001              Tripsin

8352010              Triptaz, Serum

8916003              Triptik Aktivite, Gaita

8029934              Trisiklik antidepresanlar, İdrar

8029933              Trisiklik antidepresanlar, Serum

8567001              Trombin Zamanı (TT), Plazma

8567002              Trombin-Antitrombin Kompleks (TAT)

8389833              Trombofili Paneli 1; 4 Mutasyon (Faktör V Leiden, Protrombin G20210A, MTHFR 677, MTHFR 1298)

8391009              Trombofili Paneli 2; 6 Mutasyon (Faktör V Leiden, Faktör V Cambridge, Protrombin G20210A, MTHFR 677, MTHFR 1298, PAI-1)

8391010              Trombofili Paneli 3; 6 Mutasyon (Faktör V Leiden, Faktör V H1299R, Protrombin G20210A, MTHFR 677, MTHFR 1298, ACE)

8602202              Trombosit Antikor Kompleksi, Serbest (IgG/IgA/IgM)

8557602              Trombosit Fonksiyon Testleri

8834608              Trombosit Yüzey Antijen Paneli ( Flow cytometry)

8780118              Tropheryma whippelii DNA (PCR), Biyopsi Materyali

8780119              Tropheryma whippelii DNA (PCR), BOS

8780120              Tropheryma whippelii DNA (PCR), Gaita

8780121              Tropheryma whippelii DNA (PCR), Tam Kan

8448403              Troponin I

8448404              Troponin I, kantitatif

8675301              Trypanosoma Antikoru

8392215              TSC2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

8392289              TSH Reseptör Gen (TSHR) Analizi

8780122              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Açlık Mide Sıvısı

8780123              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Balgam

8780124              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Biyopsi Materyali

8780125              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), BOS

8780126              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Bronkoalveoler Lavaj

8780127              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Deri Materyali

8780128              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Diğer Örnekler

8780129              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Doku

8780130              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Eklem Sıvısı

8780136              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), İdrar

8780131              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Kist Sıvısı

8780132              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Parafin Kesit

8780133              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Perikardial Sıvısı

8780134              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Periton Sıvısı

8780135              Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Plevra Sıvısı

8391013              t(1;19) E2A-PBX Füzyon transkripti

8389955              t(12;21) TEL/AML1 Füzyon transkripti

8389937              t(15;17) PML/RARA Füzyon transkripti

8389943              t(4;11)(q21;q23) MLL-AF4 Füzyon transkripti

8389931              t(8;21) AML1/ETO Füzyon transkripti

8389935              t(9;22) BCR/ABL Füzyon transkripti

8392364              t(9;22) BCR/ABL p190 Füzyon Transkripti, Kantitatif

8392365              t(9;22) BCR/ABL p210 Füzyon Transkripti, Kantitatif

8392378              UNC13D Gen Analizi

8710901              Ureaplasma/Mycoplasma Kültürü

8454005              Üre Azotu, Biyolojik Sıvı

8452001              Üre Azotu (BUN)

8454004              Üre Azotu, Diyalizat Sıvısı

8454006              Üre, idrar (spot)

8454007              Üre, idrar (24 saat)

8455001              Ürik Asit

8456003              Ürik Asit, Biyolojik Sıvı

8456001              Ürik Asit, İdrar (Spot)

8456002              Ürik Asit, İdrar (24 saat)

8235506              Üriner Sistem Taş Hastalığı Analiz Paneli, İdrar (24 saat)

8235507              Üriner Sistem Taş Hastalığı Analiz Paneli, Serum

8457801              Ürobilinojen, İdrar, Kalitatif

8412002              Üroporfirin

8707503              Vajinal Kültür

8029904              Valproic acid

8020201              Vancomycin

8458501              Vanilmandelik Asit (VMA)

8780137              Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), Amniyotik Sıvı

8780138              Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), BOS

8780193              Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), Diğer Örnekler

8780139              Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), Göz Salgısı

8780140              Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), Tam Kan

8780141              Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR),  Vezikül Sıvısı

8678703              Varicella Zoster Virüs Antikoru, Ig A

8678701              Varicella Zoster Virüs Antikoru, IgG

8678702              Varicella Zoster Virüs Antikoru, IgM

8678705              Varicella Zoster Virüs IgG ASI

8678706              Varicella Zoster Virüs IgG Avidite

8458601              Vazoaktif İntestinal Polipeptid (VIP)

8659203              VDRL

8659204              VDRL, Titrimetrik

8217503              VEGF

8351905              VGCC (Voltage Gated Calcium Channel) Antikoru

8351902              VGKC (Voltage Gated Potassium Channel) Antikoru

8029920              Vigabatrin

8392532              Vinblastin,Serum

8459001              Vitamin A (Retinol)

8442501              Vitamin B1 (Tiyamin)

8260701              Vitamin B12

8425201              Vitamin B2 (Riboflavin)

8459102              Vitamin B3 (Niasin, Nikotinamid)

8459104              Vitamin B5 (Pantotenik Asit)

8420701              Vitamin B6 (Pridoksal Fosfat)

8218001              Vitamin C (Askorbik Asit)

8265201              Vitamin D 1,25 Dihidroksi

8230601              Vitamin D, 25 hidroksi-

8444601              Vitamin E (alfa-Tokoferol)

8459701              Vitamin K1

8392016              Von Hippel Lindau VHL Gen Analizi

8524601              von Willebrand Faktör Aktivitesi (Ristosetin Kofaktör)

8524503              Von Willebrand Faktör Antijeni

8524003              Von Willebrand Faktör Multimer Analizi

8029962              Voriconazole, Serum

8780074              VRE (Vancomycin Resistant Enterococci A/B) DNA (PCR), Biyolojik Sıvı

8780075              VRE (Vancomycin Resistant Enterococci A/B) DNA (PCR), Biyopsi Materyali

8780076              VRE (Vancomycin Resistant Enterococci A/B) DNA (PCR), Gaita

8780077              VRE (Vancomycin Resistant Enterococci A/B) DNA (PCR), PÜY

8780078              VRE (Vancomycin Resistant Enterococci A/B) DNA (PCR), Tam Kan

8029918              Warfarin

8389843              Warfarin Direnci CYP2C9 Geni Polimorfizm Analizi

8389840              Warfarin Direnci VKORC1 Polimorfizm Analizi

8663802              Weil felix Testi

8779907              West Nile Virus Antikoru

8779908              West Nile Virus RNA (PCR)

8392036              Wilms Tümörü_1p / 16q delesyonları

8392003              Wilson Hastalığı ATP7B Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi

8389835              Wiskott-Aldrich Sendromu WAS Gen Analizi

8392294              X e Bağlı ALD (ABCD1) Gen Analizi

8389410              Y kromozom Mikrodelesyon Taraması

8272501              Yağ asitleri, Serbest (FFA) (NEFA)

8271001              Yağ, Kantitatif, Gaita

8690004              Yenidoğan Kan Grubu + Direkt Coombs

8679303              Yersinia Antikoru, IgA

8679301              Yersinia Antikoru, IgG

8704601              Yersinia Kültürü

8636112              ZAP-70

8690007              Zayıf D

8780142              Zika Virüs RNA (PCR), Biyolojik Sıvı                                

8780143              Zika Virüs RNA (PCR), Doku

8780144              Zika Virüs RNA (PCR), İdrar

8780145              Zika Virüs RNA (PCR), Plazma

8780146              Zika Virüs RNA (PCR), Serum

8780147              Zika Virüs RNA (PCR), Sürüntü  

8210830              Zirkonyum, İdrar

8029945              Zonisamid, Serum

8600455              Zonulin, Gaita

8600454              Zonulin, Serum

8600450              Zuclopenthixol, Serum

8461406              1. Trimester Down Sendromu Tarama Testi (İkili Test)

8263401              11-Deoksikortizol

8349801              17-alfa-Hidroksiprogesteron (direkt)

8349101              17-Hidroksikortikosteroidler

8414301              17-Hidroksipregnenolon

8461407              2. Trimester Down Sendromu Tarama Testi (Dörtlü Test)

8461405              2. Trimester Down Sendromu Tarama Testi (ÜçlüTest)

8443003              2-Butanol

8263402              21-Desoksi-Kortizol

8351907              21-Hidroksilaz Antikoru

8443002              2,5-Hekzandion

8389936              4q12 Yeniden Düzenlenmeleri_PDGFRA / FIP1L1 Füzyon transkripti

8392295              5 Alfa Redüktaz Eksikliği, SRD5A2 Gen Analizi

8391501              5′ Nükleotidaz

8392510              5-Fluorouracil, Serum

8392265              5-Fluorourasil Sensitivitesi (DPD Mutasyon Testi)

8349701              5-Hidroksiindolasetik Asit (5-HIAA)

8260703              5-Hydroxytryptophan

8254101              7-Dehidrokolesterol