Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

İşçi Yükümlülükleri

İşçi Yükümlülükleri

6098 Sayılı Borçlar Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği

İçerik

1- 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri

2- 6331 Sayılı İSG Kanunu hükümleri

3- 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri

4- Kanun maddeleri karşılaştırma

Yeni Borçlar Kanunu

6098 sayılı Borçlar Kanunumuz 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

-Yeni Borçlar Kanunu yeni düzenlemelerle birlikte yaşantımıza girmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu madde 77:

-İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 

6331 Sayılı İSG Kanunu

6331 Sayılı İSG Kanunu Madde 19:

-Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

6331 Sayılı İSG Kanunu

6331 sayılı İSG Kanunu Madde 19:

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

-İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

6331 Sayılı İSG Kanunu

6331 sayılı İSG Kanunu Madde 19:

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

-Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

-İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

6331 Sayılı İSG Kanunu

6331 Sayılı İSG Kanunu Madde 19:

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

-Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

-Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu

Düzenlemelere ve Talimata Uyma Borcu

İşveren, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir.

İşçiler, bunlara dürüstlük kurallarının gerektirdiği ölçüde uymak zorundadırlar.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde: 400

İşçinin sorumluluğu:

İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur.

Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur.

Kanunların Karşılaştırılması

-Söz konusu düzenlemeler karşılaştırıldığında her üç kanunda da, gerek anlatım ve gerekse içerdiği öz itibariyle İşçilerin işverenlerin verdiği talimatlara uyma yükümlülüğünün birbirine benzer şekilde düzenlendiği  görülmektedir.

-Böylece, 4857 Sayılı ve 6098 Sayılı Yasa’ya tabi iş sözleşmeleri bakımından, paralellik sağlanmış bulunmaktadır.

 

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.