Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

Beykoz Osgb

Beykoz Osgb

Beykoz Osgb

Osgb Nedir?

Osgb, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun mevzuatı çerçevesinde iş yerleri için getirilmiş yeni bir güvenlik birimidir. OSGB kısaltmasıyla söylenen ‘Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’ sayesinde iş yerlerinde kapsamlı bir sağlık güvenliği oluşturulması söz konusudur. Bu çalışma kapsamında görev alanlar ise Osgb uzmanları olup bunun dışında iş yeri hekimleri de görev alarak bu süreci tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Böylece sağlıktan yangın güvenliğine kadar tüm iş yerlerinde iş güvenliği kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunu 6331 Sayılı Kanun çerçevesinde işverenlerin zorunlu bir süreç olarak ifa etmesi gerekmektedir. İSG olarak da kısaltılan bu zorunlu hizmeti işverenin ifa etmediği durumda Bakanlık tarafından belirlenmiş cezası söz konusudur. Beykoz Osgb

Osgb’nin Genel Olarak Hizmetleri Nelerdir?

Beykoz Osgb

İSG hizmetlerinin kimler ve hangi kuruluşlarca yapılacağı ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. Osgb’nin genel olarak hizmetleri ise şöyledir: İşçi sağlığı ön planda olup bu hususu riske sokacak her türlü eksiklik belirlenip önlemler alınır. Çalışanlar aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilir. Yangın, iş kazası gibi durumlarda acil durum eylem planı ile ilgili işletme personeli ve işveren bilgilendirilerek önlemlerin alınması sağlanır. Her yıl düzenlenecek çalışma raporlarının oluşturulmasına katkı sağlanır ve yıllık değerlendirilme raporu işletme koşulları dikkate alınarak yeniden tanzim edilebilir. Ayrıca risk analizi yatırım koşulları geliştikçe devreye sokulur.

İş Yeri Hekiminin Görevi Nedir?

Yeni uygulamayla birlikte işletmeler kendi bünyesinde işyeri hekimi istihdam ederek gerekli durumlarda işçi sağlığı konusunda çalışma ortamını sağlar. İşyeri hekimi işçilerin sağlığı dışında çalışma koşullarının risk oluşturup oluşturmadığını kontrol eder. Bu açıdan Beykoz iş güvenliği çerçevesinde işyeri hekimliği önemli rol oynar. Önemli bir ilçe olan Beykoz osgb kapsamında olup iş güvenliği biriminin yapılmasını gereklidir. Bu kapsamda Osgb ile ilgili uzmanlar Beykoz yangın eğitimi de dahil olmak üzere geniş muhtevalı bir iş güvenliği programını yürütmekle yetkilidir. Ayrıca Beykoz ilk yardım eğitimi de önemli olup iş kazaları durumunda işçilerin bu konuda bilinçli müdahale yapması sağlanır. Bu minvalde Türktest İSG ile ilgili yetkilendirilmiş bir danışman kuruluşu olup bu konuda kaliteli bir eğitim programı düzenlemektedir.

Beykoz Osgb, Beykoz İş Güvenliği, Beykoz İşyeri Hekimi, Beykoz Yangın Eğitimi, Beykoz Risk Değerlendirme, Beykoz Yüksekte Çalışma, Beykoz TMGD, Beykoz OSGB İşlemleri  ile ilgili detaylı bilgi almak için Türktest uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

 

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.