Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

5S Eğitimi

5S Eğitimi

5 Adım’da Endüstriyel Disiplin, Kayıp / İsraf Yönetimi Eğitimi

5 Adım- 5S sistemi, çalışma alanlarının temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir TKY. Toplam Kalite Yönetim Sistemi içinde verimliliğe katkısı olan denenmiş bir metodolojidir.

Söz konusu metodolojiyi çoğunluk “Japon sistemi” diye bilinir ancak yanılır. Sistemin çıkış noktası USA’ dır. Orijini, Henry Ford fabrikalarıdır. Amerikalı uzmanlar II. Dünya savaşından sonra Japonları geliştirme programları başlatmışlardır. Ancak Japonlar öğrendiklerini kendi kültürlerini de katarak sistemi geliştirmişler, kendi lisanlarında sistemi adlandırmışlardır. “S” ile başlayan 5 ad. Japonca kelimenin baş harflerinin bir arada ifade edilmesi nedeniyle 5S adı ile de anılır. 5S sistemi, işyeri ortamının iyileştirilmesi ve yapılan verimlilik ve diğer iyileştirme çalışmalarına temel oluşturması açısından da, son derece önemli bir maliyet düşürme ve Verimlilik artırma sistemidir.

Yalın Üretim Metodunun vazgeçilmez bir adımıdır.

Eğitimin Amacı

Kurum ve Kuruluşlarda, Kalite, Verimlilik iş sağlığı ve güvenliği, makine ekipman performansı sağlama, çalışma ortamlarının organizasyonu-düzenlenmesi ve iyileştirmeleri hedef alan,  çalışanların katılım ve motivasyonun artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalara katkıda bulunan, işletmelerde genel olarak Verimlilik, düzen ve disiplini sağlamak için de kullanılan, hem basit hem de en küçük ayrıntıların denetimini sağlayan Dünya ülkelerinin birçoğunda benimsenen ve uygulanan 5S sistemini öğretmektir.

5S- Endüstriyel Disiplin kavramının standart hale getirilmesini, uygulanmasını ve bu yöntemlerin önemini katılımcılara örneklerle anlatmak, konunun önemini benimsetmektir.

5 Adım (5S) uygulanan işletmelerde elde edilen kazanımlar;

* Sorunlar daha erken tespit edilir, *Keyifle çalışılan Sağlıklı, uygun ortamlar yaratılır, Kurum ve Kuruluşlarda Moral, Motivasyon artar,

* Katılım ve paylaşımı artırır,  *Zaman; kazanılır, dolayısı ile verimlilik artar.

*  Üretim ve Hizmet Prosesleri, Bakım-Onarım Prosesleri etkin yönetilir,

*  Makine ve Ekipmanların Bakımı yapılırken, Temizlik-düzen “Muayene/ Kontrol” etme alışkanlığını getirir,

*  Verimliliğin artmasına  faydası olur, *İsraf önlenir, *Personel motivasyonu sağlanır,

*  Yalın Düşünce, Yalın üretim, KAYIP YÖNETİMİ, İş alanlarında- Atölyeler ve Depolarda verimlilik,

*  5S – 5ADIM anlamı ve yöntemi, 5S maddelerinin açıklanması,

* Seiri (sınıflandır-Tertip), Seiton (Sırala-Düzenle), Seiso (Sil-Temizle, Parlat),

* Temizlik ve düzenin iş-toplum yaşamında önemi, Temizlik nerede başlar ?

* Seiketsu (Standartlaştır), Shitsuke (Sürdür-inanarak, Self Disiplin),

* 5S metodunu benimsemek için “konu ile ilgili önemli sloganlar”,

* Üretim Proseslerinde ve Hizmet Sektöründe 5S çalışmaları,

* Görsel Fabrika / Görsel İşletme/ Görsel İŞ yeri, Tek Nokta dersleri,

* 5S uygulamalarının Faydaları,

* 5S – 5 ADIM sistemi uygulamasında dikkat edilecek hususlar,

* 5S sistemi denetimi, denetim sonuçlarının değerlendirilmesi,

* Ofislerde verimlilik için 5S, Sisteminde Karşılaşılan zorluklar,

* 5S Başarı koşulları, belirlenen düzeyler, Sorular-Cevaplar,
Grup Çalışmaları
Katılımcılar ekiplere ayrılacak, Ekip Liderleri atanacak, 1.gün öğrenilen konular, işletme içinde 5S denetimleri gerçekleştirilecektir. İAA. (İyileştirmeye Açık Alanların Tespiti yapılacaktır,  Ekipler daha önce hazırlanmış 5S. Kontrol Listeleri (Check List) dolduracaktır. Ekip Çalışmaları değerlendirilecektir.

Eğitimin Yöntemi

Slaytlar ile anlatım, Tartışma, Grup çalışmaları, Uygulama Pratikleri, Fotoğraf ve Video Film görselleri ile konuların pekiştirilmesi…

Kimler Katılmalı

İşletmelerin Üst ve orta kademe yöneticileri /operatörler, verimli olmak isteyen tüm çalışanlar,

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Yeterlilikler;

Eğitime etkin katılan personel, Çalışma ortamını daha farklı bir gözle görebilme yeteneği kazanırlar,

Çalışanlar; Yönetimlerin katkısı ve desteği ile işlerini yaparken savurganlığı / israfı önleme metodunu dikkate alırlar ve yaptıkları işleri daha verimli, çalıştıkları ortamları daha düzenli ve güvenli hale getirebilmeleri için gerekli aksiyonları yapacak duruma gelebilirler,

Personel; Derli -Toplu ve Temiz bir çalışma ortamının nasıl yaratılacağını ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağını öğrenebilirler.

Yöneticiler de “Kayıp Yönetimi” içinde basit ancak çok etkili bir metodu öğrenirler. Sistemin nasıl uygulanacağının püf noktalarını kavramış olurlar. Verimliliğin artmasına, kayıpların önlenmesini, Müşteri Memnuniyetini sağlarlar, Çalışanlar arasında Moral-Motivasyonu  ve iş barışını sağlamış olurlar.

 

%d blogcu bunu beğendi: