Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

Az Tehlikeli İşyerlerinin İş Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu 2020

Az Tehlikeli İşyerlerinin İş Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu 2020

1 Temmuz 2020

Az Tehlikeli İşyeri Sahipleri Dikkat!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması için işverenlerin ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. 

Az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği hizmetleri risk değerlendirmesi, acil durum eylem planının hazırlanması, genel iş sağlığı ve güvenliği

50 den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu kanunun 01.01.2013 tarihinden itibaren zorunludur. 50 den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu kanunun 01.01.2013 tarihinden itibaren zorunludur.

Kanuna göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli tüm işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildi. Ancak az tehlikeli ve 50 den az çalışanı olan işyerlerinde bu zorunluluk 01/07/2017 tarihinden 01/07/2020 tarihine ertelendi. 

01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir çalışanı bile olan tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti bulundurulacaktır.

İşyerlerinde işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri iş yeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenmektedir.

   İş güvenliği uzmanlığı A, B, C sınıfına ayrılıyor ve tehlikeli sınıfa göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli (1/1/2019 tarihine kadar) sınıfta olan işyerlerine, B sınıfı belgesi olanlar az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli (1/1/2020 tarihine kadar) işyerlerine, A sınıfı belgesi olanlar ise tüm iş yerlerinde çalışabiliyor. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerine idari para cezaları uygulanabiliyor.

iş güvenliğinin maliyeti
iş güvenliği uzmanı

Ne Yapmanız Gerekir?

     Tekirdağ ve çevresinde faaliyet gösteren az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan çok sayıda işletme Türktest Laboratuvar firmasından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaktadır.

     Temmuz 2020 tarihini bekleyen az tehlikeli işyerleri ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmasa bile firmamızdan risk analizi, acil eylem planı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi hizmetlerini alıyor. Türktest Laboratuvar olarak az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği hizmetlerini deneyimli ve sertifikalı uzman ekibimizle veriyoruz. İş güvenliği ve sağlığı hizmetlerimizle işyerinizde çalışanların sağlığını ve güvenliğinin korunmasını sağlıyoruz, kanun kapsamında yapılması gereken faaliyetleri sizin adınıza yürütüyoruz.

     Böylece hem çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği korunuyor hem de iş yerinizde kaza riskleri ortadan kalkıyor ve işlerinizde aksama yaşamıyorsunuz.

Tehlike Sınıfları Listesi

Son olarak 27 şubat 2017 tarihinde yayınlanan değişiklikle güncellenen İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği aşağıda bulabilir ve NACE kodunuzu kullanarak tehlike sınıfınızı belirleyebilirsiniz.

1 İşyeri Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir ?

2 İşyeri Tehlike Sınıfı Nasıl Öğrenilir ?

3 NACE Kodu Nedir ?

4 İşyeri Tehlike Sınıfı Hatalı İse Ne Yapılır ?

5 İşyeri Tehlike Sınıfı Neden Önemlidir ?

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğe istinaden, iş güvenliği yasalarının gerekliliklerini yerine getirilmesinde ve bazı istihdam teşviklerinde önem arz eden 26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde kullanılan sınıflamada, aşağıda ayrıntıları belirtilen bazı tanımlar güncellenmiş, yeni tanımlara ilişkin kodlar eklenmiş, güncelliğini yitiren tanımlar listeden çıkarılmıştır.
 
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
1) “10.89.01 kodlu Hazır çorba (geleneksel ve yöresel olarak imal edilenler dahil) ile hazır
 
et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı” nacenin tehlike sınıfı “az tehlikeli” olarak değiştirilmiştir.
 
2) Aşağıda— tanımları belirtilen;
 
— “23.20.18 kodlu Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı “, “47.22.01 kodlu Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti
— (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)” ,
 
“81.22.01  kodlu  Diğer  bina  ve  endüstriyel  temizlik  faaliyetleri  (binaların  dışı,
 
pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi
 
— makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri)” , “91.02.01 kodlu Müzelerin faaliyetleri”,
 
nace kodları işyeri tehlike sınıfları listesinden çıkarılmıştır.
 
3) Aşağıdaki tabloda belirtilen naceler ise İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine eklenmiştir.
 
Nace kodları ve tehlike sınıflarındaki değişiklikler, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceğiniz prim miktarını etkilemese de, iş güvenliği yasalarının gerekliliklerini yerine getirilmesinde ve bazı istihdam teşviklerinde önem arz etmektedir. Bu nedenle işyerinde yapılan işin uygun nace kodu ve tehlike sınıfında tanımlandığına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
Güncel nace kodu listesi ekte sunulmuştur.

 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte işyeri tehlike sınıfları kavramı hayatımıza girdi. Geçmişte işyerleri için sadece sanayi ve ticaret sınıflandırması yapılıyordu. Bu da aslında tehlikeli işler yapılan bir çok iş kolunun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dışında kalmasına neden oluyordu.

 

Yapılan düzenleme ile işyerleri iş sağlığı ve güvenliği yönünden 3 tehlike sınıfına ayrılmıştır. Bunlar ;
 
Az Tehlikeli
 
Tehlikeli
 
Çok Tehlikeli
 
İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.
 
İşyeri Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir ?
 
İşyeri tehlike sınıfı, o işyerinde yapılan asıl işin tehlike seviyesi dikkate alınarak belirlenir. Yapılan işlerin hangi tehlike sınıfında yer aldığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ ile belirlenmiş ve Tebliğ Ekinde belirtilmiştir.
 
NACE Tanım Tehlike Sınıfı
 
10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.) Tehlikeli
 
Yukarıda tehlike sınıfları listesinden bir örnek görebilirsiniz. Bu örnekte Tanım bölümünde yapılan işin tarifi ve yanında da tehlike sınıfı yer alıyor.
 
İşyerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak bu listeden kendi tehlike sınıfınızı bulabilirsiniz.
 
İşyeri Tehlike Sınıfı Nasıl Öğrenilir ?
 
Her işyerinin bir SGK sicil numarası vardır. Bu numara 23 rakamdan oluşur ve işyerinin bir çok bilgisini kod olarak içerir. Örnek SGK sicil numarası ; 210920102001260000602-58
 
Bu işyeri SGK sicil numarasının 2. hanesinden başlayarak 3, 4, 5, 6 ve 7. hanelerindeki rakamlar NACE kodu adı verilen bir kodu oluşturur ve tehlike sınıfı da bu kod üzerinden öğrenilebilir.
 
Örneğin yukarıda verilen SGK sicil numarasının 2. ve 7. hane arasındaki rakamları incelediğimizde 10.92.01 kodunu buluruz. Bu da tehlike sınıfları listesindeki NACE bölümü ile örtüşmektedir.
 
NACE Kodu Nedir ?
 
NACE kodu yani Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistik üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır.
 
NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde bir çok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.
 
İşyeri Tehlike Sınıfı Hatalı İse Ne Yapılır ?
 
İşyeri faaliyetleri, işyeri açılışında başvuru sırasında belirtilir ve işyeri açılışı için denetim yapan vergi memuru tarafından onaylanır. Geçmişte bir çok işyeri için faaliyet sınıfları ya hiç belirtilmemiş yada hatalı olarak belirtilmiştir. Bu da SGC sicil numarası içinde yer alan NACE kodu bölümünün hatalı olmasına yol açar. NACE kodundaki hata nedeniyle işyeri tehlike sınıfı da hatalı olabilir.
 
Bu gibi durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü‘ne bir dilekçe ile itiraz edilerek NACE kodu ve tehlike sınıfı değişikliği yapılabilir.
 
İşyeri Tehlike Sınıfı Neden Önemlidir ?
 
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler tehlike sınıflarına göre düzenlenmiştir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi aylık çalışma süreleri tehlike sınıflarına göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde İSG eğitimi yenileme süreleri, risk analizi yenileme süreleri, acil durum ekip üyesi sayıları ve idari para cezaları gibi kavramların tamamı işyeri tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir.
 
Bunların yanında çalışan sayısı 50’den daha az olan az tehlikeli işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu 2020 yılına kadar ertelenmiştir. Dolayısıyla az tehlikeli işyerleri için bu yükümlülük yoktur.
 
Görüldüğü gibi işyeri tehlike sınıfını doğru belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri açısından son derece önemlidir.
%d blogcu bunu beğendi: