Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

İşveren Yükümlülükleri

İşveren Yükümlülükleri

6098 Sayılı Borçlar Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği İşveren Yükümlülükleri

İçerik 

1-4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri

2-6331 Sayılı İSG Kanunu hükümleri

3-6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri

4-Kanun maddeleri karşılaştırma

Yeni Borçlar Kanunu :

  • 6098 sayılı Borçlar Kanunumuz 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Yeni Borçlar Kanunu yeni düzenlemelerle birlikte yaşantımıza girmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu :

4857sayılı İş Kanunu Madde 77:

  • İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
  • İşverenler iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

6331 Sayılı İSG Kanunu :

6331 Sayılı İSG Kanunu Madde 4:

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

  • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması,gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
  • İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
  • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde417/II:

İşveren,iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,araç ve gereçleri noksansız bulundurmak;işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

  • Söz konusu düzenleme ise, gerek anlatım ve gerekse içerdiği öz itibariyle İş Kanunu Madde 77’den ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan farklı değildir.

Kanun Değişiklikleri :

6098 Sayılı Borçlar Kanunu  Madde: 417/II

4857 Sayılı İş Kanunu Madde: 77

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 4

Bu üç kanundan yeni yayınlanan Borçlar Kanunu ile İSG Kanunu’ndaki düzenlemeler;  mevcut sistemi değiştirici ve bu alanda yeni boyutlar getirecek niteliktedir.

Böylece,her üç yasa bakımından, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri için paralellik sağlanmış bulunmaktadır.

Böylece,her üç yasa bakımından, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri için paralellik sağlanmış bulunmaktadır.

İşveren için yeni 6098 sayılı Borçlar Kanunu 417/II maddesinde öngörülen sorumluluk; türü bakımından,hukuki sorumluluk, yani anılan hükme aykırılık yüzünden ortaya çıkacak zararı tazmin etme sorumluluğudur.

 

%d blogcu bunu beğendi: