Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Firmanızın Kurumsallaşması, gelişerek büyümesi, hataların azalması, müşteri memnuniyetini artırması, yasal şatları yerine getirmesi ve sürekli gelişmesi için aşağıda özet halinde sunduğumuz faaliyetleri kurumunuza sunarak rekabette ön plana çıkmanızı sağlayabiliriz.

Süreçler

İNSAN KAYNAKLARI
 • İnsan Kaynakları Sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve sürecin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak, birim veri analizi ve raporlama sistematiğini oluşturma
 • Firmanın yasal olarak alması gereken eğitimleri planlamak ve organizasyonunu yaparak firma yetkilisine onaylatmak,
 • Çalışanlarına çalışan motivasyonu, öneri sistemi, performans yönetimi konularında eğitim verilmesi

MALİ İŞLER

 • Mali İşler sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve sürecin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak, birim veri analizi ve raporlama sistematiğini oluşturmak
 • Süreç verilerinin ve performanslarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • İç denetimlerin yapılması
 • İç Denetimleri sonuçlarını üst yönetime raporlamak,

SATINALMA

 • Satınalma sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve satın alma sürecinin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak, birim veri analizi ve raporlama sistematiğini oluşturmak
 • Satın alma çalışanlarına tedarikçi yönetimi ve satış konularında eğitim verilmesi
 • Kurum çalışanlarına çalışma bilinci, iletişim ve Motivasyon Eğitimi verilmesi
 • Yönetim gözden geçirme toplantısının yapılması
 • Kurum orta ve üst düzey yöneticilerine Yönetim becerileri eğitimi vermek
 • Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi
 • Müşteri memnuniyetlerini artırıcı çalışmalarda bulunmak,
 • Süreç iyileştirme faaliyetlerinin yapılması
 • Ekip çalışması ve zaman yönetimi eğitimi vermek
 • Süreç verilerinin ve performanslarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Süreç iyileştirme faaliyetlerinin yapılması
 • Müşteri , çalışan memnuniyetlerini artırıcı çalışmalarda bulunmak,
 • Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yönetilmesi
 • Süreç verilerinin ve performanslarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Süreçlerin etkin şekilde yönetilmesini ve raporlanmasını sağlamak,
 • Yıllık iyileşme raporu sunmak,
 • Yapılan çalışmaların etkinliklerinin değerlendirilmes
 • Bir sonraki yıl için yapılacak çalışmaların belirlenmesi
 • Teklifin onaylanması durumunda teklif aynı zamanda sözleşme yerine geçer.

proje özeti

 • Proje ekibinin belirlenmesi ve bu ekibe yapılacak çalışmalar hakkında eğitim verilmesi
 • Kurumun mevcut durumunun analizi (İç denetimlerin yapılması)
 • SWOT analizinin yapılması( Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler)
 • İç denetim ve SWOT analizi sonuçlarına göre yapılacak iyileştirme faaliyetlerinin planlanması
 • Kurumun Misyon, Vizyon ve Değerlerinin proje ekibi tarafından oluşturulması ve taahhütlerinin alınması
 • Kurum Politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesi
 • Organizasyonel yapının , görev, sorumluluk, yetki ve vekâletlerin belirlenmesini sağlamak, ilgili kişilere tebliğ etmek ve görev tanımından kaynaklanan raporlama sistematiğini belirlemek
 • Hizmet sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve hizmet sürecinin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak,
 • Hizmet Çalışanlarına ,Kalite, iş ve görev bilinci, iletişim konularında eğitim verilmesi
 • Hizmet süreçlerinin etkin şekilde denetimlerinin yapılması ve veri analizi raporlama sistematiğinin oluşturulması
 • DEPO sürecinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve depo sürecinin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak,
 • 5S(Tertip, düzen, temizlik, Standartlaştırma) Çalışmaları,
 • Depo Çalışanlarına 5S ve DEPO Yönetimi konularında eğitim verilmesi
 • SATINALMA ve SATIŞ süreçlerinin oluşturulması ,Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve satın alma ve satış sürecinin ölçülebilir hedeflerle yönetilmesini sağlamak, birim veri analizi ve raporlama sistematiğini oluşturmak
 • Satın alma ve Satış Çalışanlarına tedarikçi yönetimi ve satış konularında eğitim verilmesi
 • İç denetçi adaylarının belirlenmesi ve iç denetçi eğitimlerinin verilmesi

İletişime Geç

Adres

Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19/B Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Telefon

0532 734 48 04

0282 747 60 61

gokhan@turktest.com.tr
turktest@turktest.com.tr