Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

Kalite Danışmanlığı ve Belgelendirme

KALİTE DANIŞMANLIĞI ve
KALİTE BELGELENDİRME

Bize Bırakın...

hizmetlerimiz

ISO 9001-2015

ISO 9001 Standardı beş yılda bir yenilenir. İlk defa 1987’de yayınlanmıştır. Daha sonra 1994, 2000 ve 2008 yıllarında üç defa yenilenmiştir. Son olarak 2015 yılında yenilenmesi nedeniyle ISO 9001:2015 Standardı olarak anılmaktadır ve halen bu versiyonu geçerlidir.

ISO 50001

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir.

ISO 27001

Bu amaçları uygulamaya yönelik, ISO 27001 standartı, ülkelere göre özel tanımlar içermeyen, genel tanımların bulunduğu uluslararası bir standarttır.

ISO 18001

1999 yılında oluşturulan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Kuruluşlar, faaliyetleri ve çalışma ortamlarıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini tanımlayarak, risklerini değerlendirmekte; yasal gereklilikleri de dikkate alarak etkin risk kontrol yöntemlerini belirlemekte ve uygulamaya sokmaktadırlar.

IATF 13485

TS EN IATF 13485 standardı TS EN IATF 9001 standardı ve proses yaklaşımı modeli temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır.

IATF / TS 16949

Otomotiv sektörüne yönelik Kalite Yönetim Sistemidir. TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000 / ISO 9001 sistemi üzerine kurulan Otomobil üreticilerinin özel isteklerini tanımlayan bir sistemdir.

HACCP

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.

E Belgesi

E işareti, ECE test işareti şeklinde de bilinmek ile birlikte, onayı yapılmış bileşenler dahilinde motorlu taşıtların Avrupa Birliği kapsamında kara yollarında taşıması gereken koşulları sağladığını gösteren işaretleme ve belgelendirme türüdür.

CE Danışmanlığı ve Sertifikasyonu

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa’ya Uygunluktur”.

AS 9100 – Havacılık KYS

Amerika’nın önde gelen en büyük on bir havacılık endüstrisi kuruluşunca geliştirilmiş bir standarttır. AS 9100 Temel Kalite Sistemi esasen ISO 9001 Kalite Sisteminin havacılık endüstrisine uygulanmasıdır.

ISO 13485

TS EN ISO 13485 standardı TS EN ISO 9001 standardı ve proses yaklaşımı modeli temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır.

ISO 31000

ISO yakın dönemde yayınlanmış olan tüm yönetim sistemi standartlarını “Yüksek Seviye Yapı” adı altında yayınlamaya başladı. Revizyon gören tüm yönetim sistemleri bundan böyle Risk tabanlı yapıya sahip olacak. Standartların getirdiği risk yaklaşımını bir tüme varım felsefesiyle “Kurumsal Risk Yönetimi” çerçevesinde tüm kuruluşunuza uygulayabilmeniz için ISO 31000 size yol gösterecek bir kılavuzdur.

ISO 22000

IATF’nun yayınladığı 22000. standarttır. Gıda ve ev hijyeni güvenliği alanında yasal zorunluluklar, üretici ve dağıtıcı sorumlulukları ve bu esnada yaşanabilecek olağanüstü hallere müdahaleleri, tüketicinin korunmasına dönük bütün uygulamaları içeren izlenebilirlik esaslı bir uygulama standardıdır.

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

IATF 10002

TS EN IATF 13485 standardı TS EN IATF 9001 standardı ve proses yaklaşımı modeli temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır.

IFS

IFS, Belgesi (IFS Sertifikası) gıda ürünleri ve üretim süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen gıda güvenliği sertifikasıdır.

GMP - İyi Üretim Uygulamaları

GMP (Good Manufacturing Practices = İyi Üretim Uygulamaları), insan sağlığı için üretimi yapılan her ürünün, üretimin tüm aşamalarında ve uygulamalarında yüksek kalite seviyesine sahip olması gerekliliğine dayanan standarttır.

CMMI

CMMI — bir süreç modeli olup, örgütlerin yazılım süreçlerinin olgunluğunu değerlendirme modelidir. CMMI, Carnegie Mellon Üniversitesi'ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstititüsü tarafından Amerikan Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine 1986 yılında geliştirilmeye başlanmıştır.

BRC

Brc, Gıda Güvenliği Sertifikası Standardı herhangi bir gıda üreticisi ve tesisi tarafından uygulanabilir bir standarddır. Bu üretici veya tesisler gıdaların birincil işleme tesisleri olabileceği gibi paketleme, kesimhane, konserve tesisleri ve yemek üretim catering firmaları da olabilir. Çünkü bu standard müşteri bekletilerinin karşılanması, güvenli gıda ve yasal üretim koşullarını sağlayan bir standarddır

İletişime Geç

Adres

Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19/B Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Telefon

0532 734 48 04

0282 747 60 61

gokhan@turktest.com.tr
turktest@turktest.com.tr