Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

Kategori: Makaleler

ALT İŞVEREN – ASIL İŞVEREN İŞ İLİŞKİSİ

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE;   İŞÇİ TANIMI (Madde 2):   “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.”   İŞVEREN TANIMI ( Madde 2):   İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.   İŞ İLİŞKİSİ TANIMI ( Madde 2):   İşçi ile işveren arasında kurulan […]

KUSURSUZ SORUMLULUK

6098 sayılı Borçlar Kanunu KUSURSUZ SORUMLULUK İçerik : 1- Kusursuz  Sorumluluk 2-Kaçınılmazlık 3-Hakkaniyet Sorumluluğu 4-Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk : -İş verenin kusura dayalı sorumluluğu asıl olmakla birlikte; kimi durumlarda kusura dayanılmaksızın sorumlu tutulması gerekmiştir. -Gerçekten,çalışma hayatında sık sık karşılaşıldığı üzere oluşan iş kazaları ve meslek hastalıklarında; işverenin kusuru saptanamamakta veya zararlandırıcı sonuçlar,alınan tüm tedbirlere rağmen […]

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

TANIMLAR Çalışan -Kendi özel kanunlarında ki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel iş yerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan Temsilcisi -İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme,tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır. Destek Elemanı -Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, […]

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Risk Değerlendirme Yükümlülüğü Risk : -Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Risk Değerlendirmesi -İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, -Bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Tehlike -İş yerinde var […]

İş yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları

İş yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Madde 8 :  İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz.Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri iş […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri MADDE 6 : -Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; -Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. İşveren; -Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak […]

6331 sayılı İSG Kanunu İş Kazası ve Meslek Hastalığı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE  İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI TANIMI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU(Madde 13)   İŞ KAZASI        a)  Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.)İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) […]

6331 sayılı ISG Kanunu işin durdurulması

İşin Durdurulması MADDE 25 -İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanların da çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; -Bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, -İş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. -Ayrıca çok tehlikeli […]

Hizmet Sözleşmeleri

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Hizmet Sözleşmeleri Düzenlemeleri İçerik 1-Hizmet Sözleşmesi 2-Bizzat Çalışma Borcu 3-Özen ve Sadakat Borcu 4-Hizmet Sözleşmesi Devri 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde : 393 Hizmet Sözleşmesi Hizmet sözleşmesi, işçinin iş verene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve iş verenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi […]

Yansımalardaki Kalem İzi

Sorumlu Müdürümüz Metin YURTSEVER’in şiir kitabı yayınlandı. Kitap tüm kitap mağazalarında raflardaki yerini aldı. Kitap ile ilgili Metin YURTSEVER’in kaleminden; 1985 lise yıllarında yazmaya başladığım sevdayı, aşkı, hayatı, aile bağlarını, vatan sevgisini ve dostluğu anlatan şiirlerimden seçmeler yaparak “Yansımalardaki Kalem İzi” isimli şiir kitabımda siz okurların beğenisine sunuyorum. Yazdığım bütün şiirlerimi bazen bir tebessüm, bazen […]

E-postada bu kelimeleri kullanmak sizi kaba gösterir

E-postalar iş dünyası için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Bu kadar önemli bir araç olduğu halde mailleşmeler dolayısıyla tahmin edebileceğinizden çok daha fazla yanlış anlaşılma yaşanıyor. En büyük yanlış anlaşılma da karşılıklı konuşma sırasında jest ve mimikleriniz dolayısıyla yanlış anlaşılmayacak bir şeyin mailde çok daha soğuk ve hatta kaba görünmesi. Eğer siz […]

İşveren Yükümlülükleri

6098 Sayılı Borçlar Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği İşveren Yükümlülükleri İçerik  1-4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri 2-6331 Sayılı İSG Kanunu hükümleri 3-6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri 4-Kanun maddeleri karşılaştırma Yeni Borçlar Kanunu : 6098 sayılı Borçlar Kanunumuz 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Borçlar Kanunu yeni düzenlemelerle birlikte yaşantımıza girmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu […]