Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

İş yerlerinde risk analizi yapmayan işverenler kazaya davetiye çıkarıyor. Neden mi?

İş yerlerinde risk analizi yapmayan işverenler kazaya davetiye çıkarıyor. Neden mi?

İş yerinde risk analizi yapmanın ve risklere tedbir almanın önemi ne yazık ki bir kez daha ortaya çıktı.Bu Muharrem ayında adeta bize Kerbelayı yeniden yaşattılar.Yüreğimiz yanıyor.Çün kü bizlerede iş sağlığı güvenliği unsurunun bir parçasıyız.

İş yerlerinde risk analizi yapmayan işverenler kazaya davetiye çıkarıyor. Neden mi?

Para kazanırken daha çok kazanayım diyerek kılı kırk yaranlar çalışanın hayatı söz konusu olunca adeta kör oluyorlar.

Mevcut iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları içler acısı elini attığın yerden pislik çıkıyor.

Kamu özel tüm işverenler 30 Aralık 2012 tarihi itibarı ile risk analizi yaptırıp tespit edilen tehlikelere karşı önlem almış olması gerekiyordu anacak bize gelen bildirimler ve yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki kamu da dahil tüm işverenleri yarısından fazlası daha iş sağlığı ve güvenliği risk analizinin ne olduğundan haberi yok.Risk analizi yaptıranların yarısından fazlası da tespit edilen risklere tedbir almamış. Yani buda şunu gösteriyor 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun hala kağıt üzerinde pratik hayatta sıkıntı büyük.Tedbir almadıktan sonra risk analizinin hiçbir anlamı yok. Şöyle ki burada uçurum var düşmek tehlikesi var tespitini yapıyoruz tedbir almıyoruz.Bu durumunda bedeli ağır oluyor. Canlar gidiyor ocaklar sönüyor…

Öncelikle şunu ifade edelim bu gün itibarı ile hala işyeri risk analizi yaptırmayan kamu özel fark etmez işverenler 200 bin liralara ulaşan cezalarla karşı karşıya. Neden mi? Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek 1.680 Türk Lirası, risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak 3.361 Türk Lirası, Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek.5.041 TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde), Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak 1.680 Türk Lirası ceza ile karşı karşıyalar. Cezalar uygulanıyor(mu?) ihmaller cezalandırılıyor(mu?) bilmiyoruz.

Neden mi? Bakan ÇSGB Bakanı açıkladı elli yerden baskı yapıyorlar. Kamuoyunu risk analizi hakkında kısaca bilgilendirerek yanlış gidişe dur demek istiyoruz. Özetle risk analizi niçin yapılır ne işe yarar açıklayalım;

İşyeri Risk değerlendirmesi nedir?

Risk değerlendirmesi süreci:

Tehlikeleri tanımlamak.

Tespit edilen tehlike ile ilişkili riski incelemek ve değerlendirmek.

Tehlikeyi ortadan kaldırmak veya tehlikesini kontrol etmek için uygun yollar belirlemek.

Pratik açıdan bakıldığında, risk değerlendirmesi özellikle insanlara, çevreye zarar neden olacak tehlikeli , durumları, süreçleri, vb. durumları tanımlamak için işyerine kapsamlı bir bakıştır.Tanımlama yapıldıktan sonra, muhtemel riskleri değerlendirmek ve daha sonra etkili bir şekilde tehlikeleri engellemek veya olası zararı en aza indirmek için alınacak önleyici (proaktif) kararları almak açısından çok önemlidir.Buradan şunu söyleyebiliriz işyeri risk analizi yapmak iş sağlığı ve güvenliği planlamasının temelini oluşturmaktadır.

Neden risk değerlendirmesi önemlidir?

İyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim planının bir parçasıdır olarak risk değerlendirmeleri çok önemlidir. Tehlikeleri ve risklere karşı farkın dalık yaratmak. Riski tespit ederken çalışanlar, yardımcı hizmetler, ziyaretçiler,çevre ve ekipman iş hijyeni göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.Mevcut kontrol önlemleri yeterli ve ya artırılmaması konusunda karar verme aşamasında önemlik bir faktördür.Tasarım ya da planlama aşamasında yaralanma ve hastalıkları önleyici tedbirlerin alınmasında gereklidir.Tehlikeleri kontrol altına almak ve alınacak önemleri belirlemek için iyi bir rehberdir.

Risk değerlendirmesi amacı nedir?

Risk değerlendirme sürecinin amacı, bir tehlikeyi ortadan kaldırmak veya gerektiğinde, tedbirleri artırarak ilave önlemler alarak ve ekleyerek risk düzeyini azaltmaktır. Bunu yaparak, daha güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturmaktır.

Nasıl bir risk değerlendirmesini yapacağız?

Değerlendirmeler işyerinde iyi bir uzmanlık ve çalışma bilgisine sahip bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu ekip tarafından yapılmalıdır. Daima güncel olmalıdır.Tüm işletmeyi içi ve dışarıda çalışan personeli, ziyaretçileri ve işletme bina ve müştemilatını kapsamalıdır.Çalışanların tüm risklerden haberi olması sağlanmalıdır.Tehlikeleri tanımlanmalı, olası yaralanma kaza ya da meydana gelen hastalık şiddet olasılığını değerlendirilmelidir.Tehlikeye maruz kalan çalışan ve ekipman vb. göz önünde bulundurularak çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır.Risk Almayın önlem alın….

Hüseyin DEMİRGIRAN Yönetim Akademisi İş Sağlığı Güvenliği Koordinatörü

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.