Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

Kategori: Makaleler

İş Tehlike Analizi Aşamaları

Tehlikeler Nasıl Belirlenir? İTA yapılırken riskler ve tehlikeler nasıl belirlenmesi gerekir. Bu konuda birkaç değişik yöntem bulunmaktadır: Genel denetimler değişik kişilerce yapılabilir. Ancak genellikle denetimler, işyerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği meslek personeli tarafından yerine getirilir. Bu kişiler hem süreç ve prosedürleri hem de mevzuat gereksinimlerini iyi bilirler.  Genel teftişler genellikle tüm tesisin ayrıntılı incelemesini […]

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülüğü

İçerik :  1. İSG Birimi Kurma Yükümlülüğü  2. İSG Uzman Çalıştırma Yükümlülüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlüğü Madde:6 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır. İşveren ayrıca […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Gereğince İSG Kurulları Çalışma Usulleri

Görev ve Yetkiler Madde:8  Kurulun görev ve yetkileri şunlardır; İş yerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, İş sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tarihçe ve Gerekçeler

İçerik; 1-Kanun Gerekçesi 2-Kanun Dayanakları 3-Tanımlar Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Tarihsel Gelişimi  Osmanlı imparatorluğunda ilk sanayileşme çabaları 19. yy da sanayi devriminin etkisiyle başlamıştır. 1850’lerde özellikle sanayi kollarının gelişmesi ve toprak düzenindeki çözülmenin hızlanmasıyla işçi sayısı artmıştır. Bu gelişmeye bağlı olarak iş sağlığı ve  güvenliği sorunları da ortaya çıkmaya başlamıştır. Dilaver Paşa Nizamnamesi – […]

İSG Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İçerik 1. İşveren Yükümlülükleri 2. Görevlendirme Yükümlülüğü 3. İş yeri Sağlık Güvenlik Birimi 4. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 5. Onaylı Defter ve Kayıtlar Tanımlar : İş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB):  İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, Ortak sağlık ve […]

HİZMET SÖZLEŞMELERİ TÜRÜ VE BİÇİMLERİ

İŞ SÖZLEŞMESİ : İŞ KANUNU Madde 2/I “İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.” İŞ KANUNU Madde 8/I “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” Borçlar Kanunu Madde 313 “İş (hizmet) sözleşmesi bir mukaveledir ki onunla işçi muayyen veya gayrimuayyen bir zamanda hizmet […]

El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Tehlikeler : El Aletlerini kullanan işçiler aşağıdaki tehlikelere maruz kalırlar: düşen, fırlayan, uçan, aşındırıcı ve sıçrayan cisimler tehlikeli tozlar, dumanlar, sisler, buhar ve gazlar yırtılmış veya zarar görmüş kablolar, tehlikeli bağlantılar ve uygun olmayan topraklama Temel Güvenlik Kuralları – Düzenli bakım yapın – Doğru iş için doğru alet kullanın – Üretici talimatlarına uyun – Doğru kişisel koruyucu malzeme kullanın […]

Boşaltma Noktası Emniyeti

Operatör İçin Tavsiyeler Boşaltma noktası operatörlerinin birbirleriyle iletişim sağladığından emin olmadan işlem yapmayın. Gece operasyonlarında, boşaltma noktası için yeterli aydınlatma sağlanmadan boşaltma yapmayın. Elektrik hatları lokasyonunun kamyonlar için bir tehlike oluşturmadığından emin olun. Ekipmanın sürekli ve yeterli bakım altında olduğundan, emniyet prosedürlerinin işler durumda olduğundan emin olun. Kamyon sürücülerinin, yükleme işlemi esnasında sürücü mahallinde bulunmalarından […]

KÖK HÜCRE BAĞIŞI

Kök hücre bağışı nedir? Kök hücre bağışçısı nedir? Periferik Kök Hücre Nedir? Kemik iliğinden kök hücre toplanması nedir? Kök hücre vermek sağlık sorunlarına neden olur mu? Doku uyumu doğrulama testi nedir? Kök hücre bankası nedir? Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi nedir? Kök hücre bağışı nasıl bir süreçtir? gibi bir çok soru bağışçı ve bağışçı adaylarının […]

BİLİNÇ KAYBI VE KOMA DURUMUNDA İLK YARDIM

BİLİNÇ KAYBI VE KOMA İnsanlar çevrelerindeki uyarıları beş duyu ile algılayıp bazı olaylara uygun tepkiler gösterirler. Bu duyular görme, işitme, tatma, koklama, dokunma duyularıdır.   Koma: Ağrı, sözel veya görsel uyarılarla uyandırılamayan hastanın mental durumu koma olarak tanımlanır.   Bilinç: Çevreden gelen çeşitli uyarıları doğru algılayabilme ve değerlendirebilme yeteneğidir. Bilinci kapalı kişilerde beş duyu ile […]

Açık Alanlarda Prefabrikasyon Operasyonlarında Vaka Analizi

VAKA ANALİZİ -Kazanın Özeti -Kazanın Anlatımı -Ana Bulgular / Gözlemler -Çıkarılan Dersler -Kazadan Çıkarılan Derslerin Ana Hatları ve Özeti Ölümcül Kaza – Ayaklı Köprülü Vinç Tarafından Ezilen İşçi Kazanın Özeti Müteveffa firmada bakım yardımcısı olarak çalışıyordu. Kazanın hemen öncesinde, iki işçi bir beton kepçeyi, yarı köprülü vinç ile kaldırıyorlardı. Yarı köprülü vinç, güzergahı üzerindeki bir […]