Türktest

Strateji ve Bilgi Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Giderek artan yoğun rekabet ile birlikte ‘Bilgi Çağı’nın ilk yıllarını yaşamaktayız. Uygun stratejiler üretebilen ve bilgiyi etkin olarak kullanan kurum ve şirketlerin rekabet avantajını ele geçireceği, açık bir gerçektir. Rekabet avantajını ele geçirmenin son aşaması ise, içinde bulunulan sektör ile ilgili ‘Satılabilir’ bilgi üretmektir.

Günümüzde önemi gittikçe artan Bilgi yönetimi; toplanan enformasyonu yorumlayarak, yeniden tanımlayarak ve farklı anlam içeriğine ulaştırarak, doğru karar verilmesini sağlayacak kurumsal aktif haline getirmektedir.

Bu eğitimlerde; stratejik düşünce ve bilgi yönetiminin özellikleri ile onu rekabet avantajı elde edebilecek şekilde kullanabilmenin koşullarını açıklamaktır.

Eğitimin İçeriği

* Rekabetin giderek artan önemi

* ‘Stratejik Düşünce’

* Strateji üretim aracı olarak ‘Stratejik Yönetim’

* Stratejik yönetimin STK’lara faydaları

* ‘Bilgi Çağı’

* ‘Bilgi Toplumu’nun özellikleri

* ‘Altın Yakalı’ çalışanlar

* Veriden bilgiye geçişin aşamaları

* Veri madenciliği

* Bilginin nitelikleri

* Sektörel bilginin strateji üretmedeki önemi

* Sektörel bilgiye nasıl ulaşabiliriz?

* Bilgiyi rekabet avantajı sağlayacak şekilde kullanabilmek

Exit mobile version