Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

Solunabilir Toz Maruziyet Ölçümünün Önemi

Solunabilir Toz Maruziyet Ölçümünün Önemi

Tozla Mücadele Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre

İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür,

İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde;

 1. a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılmasını,
 2. b) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasını,
 3. c) Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını,

ç) İşyerlerinin çalışma Şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havanın bulunmasını,

 1. d) Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel koruyucu donanımların verilmesini ve kullanılmasını,
 2. e) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim yapılmasını,
 3. f) İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar,

Tozla Mücadele Yönetmeliğinin 6, Maddesine göre;

İş Yerlerinde Solunabilir Toz Maruziyet Ölçümünün Önemi

İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak, işyerinde bulunan tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun Şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür,

Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır,

 1. a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,
 2. b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
 3. c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,

ç) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri,

 1. d) Toz ölçüm sonuçları,
 2. e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,
 3. f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları,

Partikül Madde Kontrolü

Tozun olmadığı yer neredeyse yok gibidir, Fakat alınacak tedbirler ile bu oluşum azaltılabilir ve etkisi en aza indirilebilir, Tozun işyeri ortamına yayılmasını önlemek için aşağıdaki tedbirler alınabilir;

Toz Kaynağında Alınabilecek Önlemler

– Toz çıkaran işlem kapalı sistem içinde yapılabilir,

– Üretim sırasında oluşan toz, “toz emme sistemi” ile havaya karışmadan uzaklaştırılabilir,

– Malzeme zarar görmeyecek ise ıslatarak çalışılabilir,

– Tozlu malzeme Şayet boyut ve özellik açısından uygun ise basınçlı hava ile borular vasıtasıyla taşınabilir,

Alıcıda Alınabilecek Önlemler

– Tozlu işlem sırasında koruyucu toz maskesi kullanmak,

– Belli aralıklarla çalışılan ortamdaki toz miktarının ölçülmesi,

Tıbbi Önlemler

– Periyodik olarak sağlık kontrollerini yaptırmak,

 

İş Yerlerinde Solunabilir Toz Maruziyet Ölçümünün İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Önemi ile ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.