Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

Boşaltma Noktası Emniyeti

Boşaltma Noktası Emniyeti

Operatör İçin Tavsiyeler

Boşaltma noktası operatörlerinin
birbirleriyle iletişim sağladığından emin olmadan işlem yapmayın.

Gece operasyonlarında, boşaltma
noktası için yeterli aydınlatma sağlanmadan boşaltma yapmayın.

Elektrik hatları lokasyonunun kamyonlar için bir tehlike oluşturmadığından emin olun.

Ekipmanın sürekli ve yeterli
bakım altında olduğundan, emniyet prosedürlerinin işler durumda olduğundan emin
olun.

Kamyon sürücülerinin, yükleme işlemi esnasında sürücü mahallinde bulunmalarından emin olun.

Kamyon Şoförleri İçin Tavsiyeler

Boşaltma noktasını emniyetsiz koşullarla ilgili olarak sürekli kontrol altında tutun, boşaltma işleminin bir kamyon mesafesi geride yapılmasını sağlayın.

Bu durum aşağıdaki şartlarda daha da önem kazanmaktadır:

Banket
müsait değil. (Örneğin; banket en azından dingil uzunluğunun
yarısı yüksekliğinde değil, kısmen zarar görmüş, bozulmuş vs.)

Boşaltma
noktasının arkasında fazla miktarda malzeme birikmiş ya da açı gereğinden fazla
dikleşmiş.

Yığın
kenarında çatlaklar oluşmuş,

Yığın
kenarı yumuşamış ve kamyon tekerlerinin çökme riski var.

Yığın
açının malzeme yükünü taşıyamayacak seviyeye geldiğine dair işaretler var.

Görüş yetersiz.

Boşaltma alanı emniyeti hakkında herhangi bir kuşku varsa, boşaltma
işlemini bir kamyon mesafesi geriye yapın.

Kenara sıfır açıyla yaklaş ya da sürücü tarafı arka teker çok az bir açıyla biraz daha ilerde olsun.

Boşaltma noktasına yavaş yavaş yanaşın ve yavaşça durun.

Banketi görsel bir araç olarak kullanın, bankete temas ederek kamyonun
durmasına yardım  için  kullanmayın.

Arka tekerlerin banketi aşmasına izin vermeyin.

Boşaltma işlemi esnasında diğer kamyonlarla aranızda mesafe bırakın.

Damper yatağına yapışan malzemeyi boşaltmakta ısrar etmeyin, özellikle de damper yatağı kaldırılmış durumda iken, malzeme yatağın üçte birlik son kısmına yapışmışsa.

Boşaltma noktasındaki durumu, boşaltma süper vizörüne, dozer operatörüne, ön taraf operatörlerine ve diğer sürücülere ilet.

Altından geçmek zorunda kaldığınız elektrik hatlarına dikkat et.

Boşaltmadan sonra kamyon yatağını aşağı indirmeyi unutma.

Emniyet kemerini tak.

Dozer Operatörleri İçin Tavsiyeler

Boşaltma noktasında uygun banket oluşturun ve koruyun.

Yığın zirvesini, kamyonların geri geri hafif bir açıyla yanaşmasını
sağlayacak şekilde eğimlendir ve böylelikle boşaltma alanının drenajını da
sağlamış ol.

Boşaltma alanını o şekilde düzenle ki, kamyonlar boşaltma noktasına yanaşırken bir yanlarına yatmış olmasın. Yani sağ ve sol tekerler aynı düzlemde bulunsun. Bu durum zemin dayanımındaki farklılıklardan oluşur. Bunlara engel ol.

Boşaltma / Kaldırma yapılan alanda
çatlaklar, çökmeler veya yumuşak alanlar gibi emniyetsiz durumların oluşup
oluşmadığı konusunda sürekli alarmda ol.

Potansiyel tehlike oluşturan alanları düzelt ya da barikat kurarak
girişi engelle.

Dik ya da çıkma (konsol) oluşmuş yığınları, malzemeyi dikkatlice aşağı yuvarlayarak uygun hale getir.

Yumuşak zemin oluşmuşsa bunları dozerle düzelt ve pekiştir, benzer
şekilde alanda çıkıntılar, kasisler varsa bunları da düzelt, alanın aynı
düzlemde olmasını sağla.

Kamyonlara göz kulak ol, onları yığın kenarından mümkün mertebe uzak tut. Boşaltma şartlarını süper vizör ve kamyon sürücülerine ilet.

Emniyet kemerini tak.

Yığında dik açı ve / veya çıkma (konsol) oluşmaması
için gerekli önlemleri, bunların bir tehlike yaratmasından önce al.

Bu mahsurların giderilmesi için, gerekirse yığın zirvesindeki malzemeyi tercihen paletli bir makineyle dikkatlice aşağı yuvarla.

Ön Taraf Operatörleri İçin Tavsiyeler

Yığın
ayağında bulunan yükleme yapılacak
malzemenin
durumunun, yukarıda boşaltma yapılacak noktanın emniyetini doğrudan
etkilediğini her zaman hatırda tutun.

Boşaltma noktası emniyeti açısından soru işareti yaratabilecek her türlü mahsurlu durumları süper vizör ve kamyon sürücüleriyle koordine et.

Kamyonlar için yığın tepe noktasında emniyet açısından tehlikeli veya
şüphe uyandıran hususlar varsa, kamyonların alana girişini engellemek amacıyla
ya girişi işaretle kapat ya da barikat kur.

Kamyonların aşırı yüklenmiş ve dikleşmiş yığına ulaşımlarını engelle.
Kamyonların bir kamyon mesafesi geriden boşaltma yapmalarını sağla.

Kamyon sürücülerine, park halinde ve yükleme yaparken araçlarının içinde bulunmaları gerektiğini hatırlat.