Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

6331 sayılı ISG Kanunu işin durdurulması

6331 sayılı ISG Kanunu işin durdurulması

İşin Durdurulması MADDE 25

-İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanların da çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde;

-Bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak,

-İş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

-Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

-İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak,

-Tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir.

-Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.

-İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve iş yeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bir gün içinde gönderilir.

-İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından yirmi dört saat içinde yerine getirilir.

-Ancak,tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir.

İşveren,yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde,yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.

-İtiraz,işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez.

-Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar.

-Mahkeme kararı kesindir.

İş verenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde iş yerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır.

İşveren,işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

 

%d blogcu bunu beğendi: