Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

Aylar: Ocak 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tarihçe ve Gerekçeler

İçerik; 1-Kanun Gerekçesi 2-Kanun Dayanakları 3-Tanımlar Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Tarihsel Gelişimi  Osmanlı imparatorluğunda ilk sanayileşme çabaları 19. yy da sanayi devriminin etkisiyle başlamıştır. 1850’lerde özellikle sanayi kollarının gelişmesi ve toprak düzenindeki çözülmenin hızlanmasıyla işçi sayısı artmıştır. Bu gelişmeye bağlı olarak iş sağlığı ve  güvenliği sorunları da ortaya çıkmaya başlamıştır. Dilaver Paşa Nizamnamesi – […]

İSG Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İçerik 1. İşveren Yükümlülükleri 2. Görevlendirme Yükümlülüğü 3. İş yeri Sağlık Güvenlik Birimi 4. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 5. Onaylı Defter ve Kayıtlar Tanımlar : İş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB):  İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, Ortak sağlık ve […]

HİZMET SÖZLEŞMELERİ TÜRÜ VE BİÇİMLERİ

İŞ SÖZLEŞMESİ : İŞ KANUNU Madde 2/I “İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.” İŞ KANUNU Madde 8/I “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” Borçlar Kanunu Madde 313 “İş (hizmet) sözleşmesi bir mukaveledir ki onunla işçi muayyen veya gayrimuayyen bir zamanda hizmet […]

El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Tehlikeler : El Aletlerini kullanan işçiler aşağıdaki tehlikelere maruz kalırlar: düşen, fırlayan, uçan, aşındırıcı ve sıçrayan cisimler tehlikeli tozlar, dumanlar, sisler, buhar ve gazlar yırtılmış veya zarar görmüş kablolar, tehlikeli bağlantılar ve uygun olmayan topraklama Temel Güvenlik Kuralları – Düzenli bakım yapın – Doğru iş için doğru alet kullanın – Üretici talimatlarına uyun – Doğru kişisel koruyucu malzeme kullanın […]

Boşaltma Noktası Emniyeti

Operatör İçin Tavsiyeler Boşaltma noktası operatörlerinin birbirleriyle iletişim sağladığından emin olmadan işlem yapmayın. Gece operasyonlarında, boşaltma noktası için yeterli aydınlatma sağlanmadan boşaltma yapmayın. Elektrik hatları lokasyonunun kamyonlar için bir tehlike oluşturmadığından emin olun. Ekipmanın sürekli ve yeterli bakım altında olduğundan, emniyet prosedürlerinin işler durumda olduğundan emin olun. Kamyon sürücülerinin, yükleme işlemi esnasında sürücü mahallinde bulunmalarından […]