Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

Aylar: Ağustos 2018

İşyerlerinde Tetanoz Tehlikesi

Pek çoğumuz Tetanos hastalığının sadece paslı çivi batması nedeniyle oluştuğunu düşünürüz. Fakat Tetanos, basil türünden bakterilerin, insan vücudunda bulunan açık yaralardan ya da batma yoluyla vücuda girmesiyle oluşan bir hastalıktır. Halk arasında kazıklı humma diye de bilinir. Çok ateşli ve tehlikeli bir hastalıktır. Vücutta hissedilen en belirgin özelliği kasların çok ağrılı bir biçimde kasılmasıdır. Ölüme […]

Rüzgar Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Rüzgar Enerjisi Nedir Nerelerde Kullanılır? Gerek Türkiye’de gerekse dünya çapında alternatif bir enerji arayışı var dolayısıyla rüzgar enerjisi nedir, nerelerde kullanılır sorusunun cevabı büyük bir önem taşıyor. Hidroelektrik santrallerin su kaynaklarına zarar vermesi, termik ve nükleer santrallerin çevre için taşıdığı tehlikeler dünyanın dört bir yanında rüzgar enerjisinin rağbet görmesine sebep oldu. Ancak bu alternatif enerji kaynağının bugün […]

Depreme Hazır mıyız?

Marmara Depremi’nin en önemli sonuçlarından biri hiç şüphesiz depreme hazırlıklı olma konusunda toplumsal çabalardaki artıştır. Ülkemiz açısından bir dönüm noktası olan 17 Ağustos 1999 tarihi, toplumsal olarak afetler karşısındaki yetersizliğimizi ve çaresizliğimizi ortaya koymuştur. Bunun sonucunda da bir kısım kamu ve sivil toplum örgütleri çeşitli çalışmalar başlatmışlardır. Bu çalışmaların yanı sıra toplumsal bilinçte deprem sonrası […]

Gluten İntoleransı ve Çölyak Hastalığı

Gluten son yılların en tartışmalı konularından biri. Bazı bilimsel kaynaklar glutenin çölyak hastaları dışındaki kişiler için güvenli olduğunu iddia ederken bunun tam tersini söyleyenler de az değil. Onlar da glutenin çoğu insan için zararlı bir madde olduğu görüşünde. Hattâ glutenin bir “kitle imha silahı kadar etkili” olduğunu iddia edenler bile var. Tartışmalar devam ede dursun […]

Gebe ve Engelli Çalışanların Acil Durum Planındaki Yeri

İşyerlerinde hazırlanan Acil Durum ve Tahliye Planları, Yangın İç Yönetmelikleri olası bir acil durumda yaşanabilecek senaryolara göre hazırlanır ve çalışanlara duyurulması sağlanır. Yıl içinde yapılacak haberli ve habersiz tatbikatlarla da bu senaryolara hazırlıklı olma ve acil durumlar karşında çalışanların davranışlarının zorunluluk değil bir güvenlik kültürü haline gelmesi amaçlanır. Bu noktada gözden kaçanlar arasında bazen hassas […]

Toksin Yükünü Gösteren Belirtiler ve Detoks Yolları

Günümüzde artan bir toksin yüküyle karşı karşıyayız. Elli yıl öncesine göre çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Çevre kirliliği, işlenmiş gıdalar, ağır metaller, alerjenler, pestisitler, ilaçlar, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri gibi toksik maddelerin sürekli bombardımanı altındayız. Hava kirliliği. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre son beş yıl içerisinde küresel hava kirliliğinde %8 artış oldu.Pestisitler. Gündelik […]

Ofis Çalışanlarının 6 Sağlık Riski

Uzun ve hareketsiz geçen mesailer Masa başında uzun saatler geçirmeniz; başta kas ve eklem rahatsızlıkları olmak üzere;  diyabet, obezite ve daha pek çok hastalığa zemin hazırlamaktadır. Yani hareketsizlik sadece baş, boyun ve sırt ağrılarıyla sınırlı değildir. Bu sebeple oturduğunuz yerde bile yapabileceğiniz ofis egzersizlerini yapmanızı ve saatte bir kez ufak bir yürüyüş yapmanızı tavsiye ederiz. […]

Gaz Kaçağı Kontrolü Yapılmayınca Olanlar

https://www.youtube.com/watch?v=SxCg-U7K6Ao

Serigrafi İşçisinin Acı Ölümü

https://www.youtube.com/watch?v=HOE7mVk2Ts0

DÜZENLİ ORTAM GÖZETİMİNİN İSG İÇİN ÖNEMİ

Düzenli ortam gözetimi, işyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin tümüdür. Ortam Gözetimi Nedir? İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, çalışanların vücut bütünlüklerini ve sağlıklarını korumaktır. Düzenli ortam gözetimi, işyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve […]

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Tazminatlar ve Talepler

İş Kazası Tazminatları İşveren hakkında işçinin iş kazaları ve meslek hastalıklarında tazminat davası açmak hakkı mevcut olduğu gibi, Sosyal Sigortalar Kurumunun da, İşveren ve üçüncü şahıslar hakkında Sosyal Sigortalar Kanununun 10. ve 26. maddelerine göre rücu tazminatı davası açmak hakki mevcuttur.  İşçinin işverenden isteyebileceği manevi tazminat, Borçlar Kanunu ‘nun 47. maddesine göre, zarara uğrayan kişiye […]