Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

Yıl: 2018

Korumalı: Ocak 2019 – Satış Birimi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

KÖK HÜCRE BAĞIŞI

Kök hücre bağışı nedir? Kök hücre bağışçısı nedir? Periferik Kök Hücre Nedir? Kemik iliğinden kök hücre toplanması nedir? Kök hücre vermek sağlık sorunlarına neden olur mu? Doku uyumu doğrulama testi nedir? Kök hücre bankası nedir? Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi nedir? Kök hücre bağışı nasıl bir süreçtir? gibi bir çok soru bağışçı ve bağışçı adaylarının […]

BİLİNÇ KAYBI VE KOMA DURUMUNDA İLK YARDIM

BİLİNÇ KAYBI VE KOMA İnsanlar çevrelerindeki uyarıları beş duyu ile algılayıp bazı olaylara uygun tepkiler gösterirler. Bu duyular görme, işitme, tatma, koklama, dokunma duyularıdır.   Koma: Ağrı, sözel veya görsel uyarılarla uyandırılamayan hastanın mental durumu koma olarak tanımlanır.   Bilinç: Çevreden gelen çeşitli uyarıları doğru algılayabilme ve değerlendirebilme yeteneğidir. Bilinci kapalı kişilerde beş duyu ile […]

Açık Alanlarda Prefabrikasyon Operasyonlarında Vaka Analizi

VAKA ANALİZİ -Kazanın Özeti -Kazanın Anlatımı -Ana Bulgular / Gözlemler -Çıkarılan Dersler -Kazadan Çıkarılan Derslerin Ana Hatları ve Özeti Ölümcül Kaza – Ayaklı Köprülü Vinç Tarafından Ezilen İşçi Kazanın Özeti Müteveffa firmada bakım yardımcısı olarak çalışıyordu. Kazanın hemen öncesinde, iki işçi bir beton kepçeyi, yarı köprülü vinç ile kaldırıyorlardı. Yarı köprülü vinç, güzergahı üzerindeki bir […]

ALT İŞVEREN – ASIL İŞVEREN İŞ İLİŞKİSİ

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE;   İŞÇİ TANIMI (Madde 2):   “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.”   İŞVEREN TANIMI ( Madde 2):   İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.   İŞ İLİŞKİSİ TANIMI ( Madde 2):   İşçi ile işveren arasında kurulan […]

KUSURSUZ SORUMLULUK

6098 sayılı Borçlar Kanunu KUSURSUZ SORUMLULUK İçerik : 1- Kusursuz  Sorumluluk 2-Kaçınılmazlık 3-Hakkaniyet Sorumluluğu 4-Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk : -İş verenin kusura dayalı sorumluluğu asıl olmakla birlikte; kimi durumlarda kusura dayanılmaksızın sorumlu tutulması gerekmiştir. -Gerçekten,çalışma hayatında sık sık karşılaşıldığı üzere oluşan iş kazaları ve meslek hastalıklarında; işverenin kusuru saptanamamakta veya zararlandırıcı sonuçlar,alınan tüm tedbirlere rağmen […]

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

TANIMLAR Çalışan -Kendi özel kanunlarında ki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel iş yerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan Temsilcisi -İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme,tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır. Destek Elemanı -Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, […]

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Risk Değerlendirme Yükümlülüğü Risk : -Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Risk Değerlendirmesi -İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, -Bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Tehlike -İş yerinde var […]

İş yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları

İş yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Madde 8 :  İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz.Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri iş […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri MADDE 6 : -Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; -Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. İşveren; -Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak […]

6331 sayılı İSG Kanunu İş Kazası ve Meslek Hastalığı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE  İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI TANIMI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU(Madde 13)   İŞ KAZASI        a)  Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.)İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) […]